fbpx

POT L’EMPRESARI SOL·LICITAR EL TELÈFON I L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC PARTICULARS DEL TREBALLADOR A L’EFECTE DE LA PROTECCIÓ DE DADES?

POT L’EMPRESARI SOL·LICITAR EL TELÈFON I L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC PARTICULARS DEL TREBALLADOR A L'EFECTE DE LA PROTECCIÓ DE DADES?

POT L’EMPRESARI SOL·LICITAR EL TELÈFON I L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC PARTICULARS DEL TREBALLADOR A L’EFECTE DE LA PROTECCIÓ DE DADES?

POT L’EMPRESARI SOL·LICITAR EL TELÈFON I L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC PARTICULARS DEL TREBALLADOR A L’EFECTE DE LA PROTECCIÓ DE DADES? 350 272 arluk

El tractament de la dada del correu electrònic i telèfon particulars del treballador pot ser ignorat per l’empresari, atès que cap norma exigeix que el treballador, per a l’adequada perfecció de la seva relació contractual, hagi de facilitar aquestes dades a l’empresari a qui presta els seus serveis.

 

És freqüent que en ocasions es pugui preguntar si com a empresari pot sol·licitar el telèfon i l’adreça de correu electrònic particulars del treballador i que això no vulneri la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

 

Doncs bé, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, ha manifestat sobre aquest tema que el tractament de la dada del correu electrònic i telèfon particulars del treballador pot ser ignorat per l’empresari, atès que cap norma exigeix que el treballador, per a l’adequada perfecció de la seva relació contractual, hagi de facilitar aquestes dades a l’empresari a qui presta els seus serveis.

 

És a dir, aquest tractament s’excediria del tractament permès inicialment per la LOPD, que habilita el tractament de les dades necessàries per al manteniment de la relació contractual del treballador amb treballador (article 6.2), però no d’aquells que no siguin precisos per a tal fi (per resultar excessius en relació amb aquest, i constituir una intromissió en l’esfera de la vida privada del treballador).

 

No obstant això, si les circumstàncies de la prestació de serveis per a l’empresa comportessin una disponibilitat personal del treballador fora del seu centre o horari de treball, una mesura més moderada i igual d’eficaç per aconseguir la comunicació de l’empresa amb el treballador seria posar-li a disposició un instrument de treball com podria ser un telèfon d’empresa.

 

En tot cas, seria possible que els afectats facilitessin les dades referents al seu e-mail i número telefònic particulars, si bé la recollida d’aquestes dades hauria d’emplenar-se voluntàriament, prèvia l’obtenció del consentiment del treballador, que podrà oposar-se posteriorment al seu tractament exercint els drets d’oposició o cancel·lació recollits en els articles 16 i 17 de la LOPD.

  

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu