fbpx

PLA ESTRATÈGIC D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2018-2020

PLA ESTRATÈGIC D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2018-2020

PLA ESTRATÈGIC D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2018-2020

PLA ESTRATÈGIC D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2018-2020 750 400 arluk

El pla reforça el control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius. A més, per assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació, serà prioritari actuar en l’àmbit de discriminació per gènere, es llançaran campanyes específiques, incloses les referides als plans d’igualtat en les empreses, i es potenciarà la supervisió de la bretxa salarial i de la negociació col·lectiva per evitar clàusules discriminatòries. Altres línies d’actuació previstes en el pla estratègic són el control més gran de les hores treballades i del temps de treball.

 

El Consell de Ministres de 6 d’abril de 2018 ha aprovat el Pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al període 2018-2020, que s’emmarca en l’agenda integral per a la qualitat de l’ocupació del Govern, s’estructura en 4 eixos –organització, qualitat en el servei, eficàcia en l’actuació i assistència i mediació- i fixa 12 objectius i 100 línies d’actuació per als anys vinents.

 

Es fixen diversos objectius entre els quals caldria destacar els següents:

 

  • El control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius.

 

  • Assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació, actuant en l’àmbit de discriminació per gènere, amb especial èmfasi en els plans d’igualtat en les empreses, i la supervisió de la bretxa salarial i de la negociació col·lectiva per evitar clàusules discriminatòries.

 

  • En matèria de temps de treball, es preveu un control més gran de les hores treballades.

 

  • Es reforcen les actuacions en relació amb subcontractes i empreses multiservei.

 

  • Actuacions específiques en relació amb falsos autònoms, becaris i pràctiques no laborals i formació per a l’ocupació.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu