fbpx

Pla Estatal d’Habitatge

Pla Estatal d'Habitatge

Pla Estatal d’Habitatge

Pla Estatal d’Habitatge 626 416 Grup Simon

Inclosa en el Pla Estatal d’Habitatge l’ajuda per al pagament del lloguer d’habitatge a arrendataris vulnerables per la COVID-19

Es concedeixen ajudes de fins a 900 euros al mes durant un termini de sis mesos, mitjançant adjudicació directa. En els “supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda com a conseqüència de la COVID-19”, que seran determinats per les comunitats autònomes.

Són ajudes compatibles amb qualsevol altra ajuda al lloguer que vingués percebent la persona arrendatària, sempre que el total de les ajudes no superi el 100% de l’import del lloguer corresponent. Aquestes ajudes només es podran destinar al pagament de la renda del lloguer, o en el seu cas i en la part que correspongui a l’amortització total o parcial del préstec subscrit amb l’import del qual es va pagar la renda del lloguer.

L’informem que al BOE del dia 11 d’abril s’ha publicat l’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, per la qual s’incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d’ajuda del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, incorporant la nova ajuda per al pagament del lloguer d’habitatge habitual a arrendataris vulnerables sobrevinguts per la COVID-19.

En l’Ordre també s’incorpora un programa d’ajudes directes a les víctimes de violència de gènere, persones afectades per desnonament, sense llar i especialment vulnerables, així com possibilita l’adquisició d’habitatges amb ajudes del Pla per les Administracions i Entitats Públiques, a fi d’incrementar el parc públic d’habitatges.

D’altra banda, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ja ha ordenat avançar, mitjançant una transferència urgent, 346 milions d’euros corresponents a l’anualitat 2020 del Pla Estatal d’Habitatge a les comunitats autònomes. A continuació, es transferiran 100 milions d’euros més amb el mateix objecte. D’aquesta manera les comunitats autònomes ja disposen de recursos per atendre totes aquestes ajudes.

L’Ordre contempla:

1) En relació amb el nou programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatges habituals:

 • S’incorpora aquest programa després de l’aprovació del Reial decret llei 11/2020, que de tal manera les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla ja poden disposar dels fons compromesos pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per als exercicis 2020 i 2021, en els convenis de col·laboració per a l’execució del Pla Estatal, per a la concessió d’aquestes ajudes.
 • Es concedeixen ajudes de fins a 900 euros al mes durant un termini de sis mesos.
 • Es concedirà l’ajuda mitjançant adjudicació directa i en els “supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda com a conseqüència de la COVID-19”, que seran determinats per les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. Entre aquests supòsits estaran sempre inclosos i, com a mínim, els definits en l’article 5 del RDL 11/2020.
 • Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla hauran de concretar el termini (en cap cas es poden estendre més enllà del 30 de setembre de 2020) i la forma de presentació de sol·licituds, mitjançant resolució o acord, que serà objecte de publicitat, com més aviat millor.
 • Són ajudes compatibles amb qualsevol altra ajuda al lloguer que estigués percebent l’arrendatari, fins i tot si fos amb càrrec al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no superi el 100% de l’import del lloguer corresponent. Són ajudes per atendre la vulnerabilitat sobrevinguda per la COVID-19.
 • Aquestes ajudes només es podran destinar al pagament de la renda del lloguer o en el seu cas i en la part que correspongui a l’amortització total o parcial del préstec subscrit (ajudes transitòries de finançament recollides en l’article 9 del RDL 11/2020), amb l’import del qual es va pagar la renda del lloguer.

2) En relació amb el “programa d’ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones afectades per desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables”:

 • Es tracta d’ajudes que es podran adjudicar de manera directa de fins a 900 euros al mes per a la renda del lloguer i de fins a 200 euros addicionals per a despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsic.
 • Acceleren una solució d’habitatge per a aquestes persones, la vulnerabilitat de les quals fins i tot pot augmentar per la pandèmia de la COVID-19, en habitatges de titularitat pública. Si no hi hagués disponibilitat, es poden aplicar en habitatges de titularitat privada.

3) En relació amb la modificació del “programa de foment del parc d’habitatge a lloguer”:

 • Es possibilita la compra d’habitatges per les Administracions i Entitats Públiques per incrementar el parc públic d’habitatges, amb ajudes de fins a 400 euros per metre quadrat útil d’habitatge i de fins al 60% del cost d’adquisició.

Mesures urgents per al pagament de lloguer de l’habitatge habitual

El passat 1 d’abril es va publicar al BOE el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, que va incorporar, entre altres, determinades mesures per atendre la problemàtica d’aquells arrendataris que, com a conseqüència de l’impacte social i econòmic de la COVID-19, tinguin problemes per atendre el pagament del lloguer del seu habitatge habitual.

A més, va plantejar mesures com la suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa d’habitatge, la pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual, la moratòria del deute hipotecari en determinats supòsits i la modificació excepcional i transitòria de les condicions contractuals d’arrendament.

Així mateix, va aprovar una línia d’avals per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica, com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19.

Addicionalment i en relació directa amb el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, encomana al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a:

 • Incorporar un nou programa d’ajudes denominat “programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual”.
 • Substituir el “programa d’ajuda a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual” per un nou “programa d’ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones afectades per desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables”.
 • Modificar el “programa de foment del parc d’habitatge a lloguer”.

Per a qualsevol dubte no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu