fbpx

Opció extraordinària de canvi en la modalitat de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

Opció extraordinària de canvi en la modalitat de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

Opció extraordinària de canvi en la modalitat de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats 150 150 Grup Simon

Les entitats contribuents de l’impost sobre societats, amb un import net de volum de negocis que no hagi superat, en els 12 mesos anteriors a l’inici de l’exercici de 2020, els 6.000.000 €, però sí els 600.000 €, que hagin de realitzar els seus pagaments fraccionats pel sistema de percentatge sobre quota, poden canviar al càlcul sobre base en aquest segon pagament fraccionat –a presentar de l’1 al 20 d’octubre-, deduint el pagament del primer pagament fraccionat.

Li recordem d’acord amb l’article 9 del RDL 15/2020 de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació en la situació excepcional de crisi sanitària per la COVID-19, que es recollia la possibilitat extraordinària de canvi de modalitat en el càlcul del pagament fraccionat de l’impost sobre societats.

Malgrat que aquesta comunicació s’ha de fer habitualment durant el mes de febrer, com a mesura extraordinària per a l’exercici iniciat l’1 de gener de 2020, es permet el canvi d’opció a la modalitat de càlcul sobre la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’any natural, que queda regulada en l’article 40.3 de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats (LIS).

Així, les entitats contribuents de l’impost sobre societats, amb un import net de volum de negocis que no hagi superat, en els 12 mesos anteriors a l’inici de l’exercici de 2020, els 6.000.000 €, però sí els 600.000 €, que hagin de realitzar els seus pagaments fraccionats pel sistema de percentatge sobre quota, poden canviar al càlcul sobre base en aquest segon pagament fraccionat -a presentar de l’1 al 20 d’octubre-, deduint el pagament del 1P, segons el que es disposa en l’art. 9 del Reial decret llei 15/2020 de mesures urgents complementàries per al suport a l’economia i l’ocupació.

Aquesta opció no afecta els contribuents amb volum de negocis de fins a 600.000 € perquè, si van voler, van poder canviar l’opció de càlcul del pagament fraccionat en el termini estès de declaració -fins al 20 de maig passat- regulat pel Reial decret llei 14/2020.

Aquesta opció, està dirigida exclusivament als contribuents l’import net del volum de negoci en l’exercici anterior dels quals no superi el volum de 6.000.000 €, i que a més, no formin part d’un grup fiscal al qual li sigui aplicable el règim especial de consolidació fiscal, regulat en el capítol VI del títol VII de la LIS.

Per tant, el contribuent que exerciti aquesta opció, haurà de fer-ho en el 2n pagament fraccionat de l’impost sobre societats (model 202), és a dir, durant els primers 20 dies del mes d’octubre, i quedarà vinculat a aquesta modalitat exclusivament respecte dels pagaments fraccionats corresponents al mateix període impositiu (2020).

Per a obtenir més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu