fbpx

OBLIGATORIETAT DE REMETRE MITJANÇANT SISTEMA RED ELS CERTIFICATS D’EMPRESES PER A PRESTACIONS PER MATERNITAT/PATERNITAT, RISC DURANT L’EMBARÀS I LACTÀNCIA NATURAL

OBLIGATORIETAT DE REMETRE MITJANÇANT SISTEMA RED ELS CERTIFICATS D'EMPRESES PER A PRESTACIONS PER MATERNITAT/PATERNITAT, RISC DURANT L'EMBARÀS I LACTÀNCIA NATURAL

OBLIGATORIETAT DE REMETRE MITJANÇANT SISTEMA RED ELS CERTIFICATS D’EMPRESES PER A PRESTACIONS PER MATERNITAT/PATERNITAT, RISC DURANT L’EMBARÀS I LACTÀNCIA NATURAL

OBLIGATORIETAT DE REMETRE MITJANÇANT SISTEMA RED ELS CERTIFICATS D’EMPRESES PER A PRESTACIONS PER MATERNITAT/PATERNITAT, RISC DURANT L’EMBARÀS I LACTÀNCIA NATURAL 795 643 arluk

D’acord amb l’Ordre ESS/214/2018 per la qual es modifica l’Ordre ESS/484/2013 per la qual es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, des de l’1 d’abril de 2018 és obligatori remetre mitjançant el Sistema RED, els certificats d’empresa a l’efecte de la tramitació de les prestacions per maternitat i paternitat, i des de l’1 de gener de 2019, per a les prestacions per risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i per a les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, a l’efecte de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

 

L’informem que al BOE del dia 6 de març de 2018 s’ha publicat l’Ordre ESS/214/2018, de 1 de març, per la qual es modifica l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, que aprofundeix en el procés de modernització i potenciació de l’administració electrònica.

 

En l’article 1, s’inclou una nova actuació que obliga a les empreses a transmetre mitjançant el Sistema RED, tal com detalla en la seva pròpia redacció l’apartat c):

 

  1. c) Comunicació empresarial de la data d’inici de la suspensió del contracte de treball o del corresponent permís, a l’efecte de la tramitació de les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, així com de les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, a l’efecte de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, de les quals siguin beneficiaris els treballadors per compte d’altri o assimilats, inclosos en el respectiu règim del sistema de la Seguretat Social.”

 

Per tant i d’acord amb la disposició final única de l’Ordre ESS/214/2018, que estableix l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, des del 1 d’abril de 2018 és obligatori remetre mitjançant el Sistema RED, els certificats d’empresa a l’efecte de la tramitació de les prestacions per maternitat i paternitat, i des del 1 de gener de 2019, per a les prestacions per risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i per a les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, a l’efecte de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu