fbpx

Nova limitació de circulació de les persones des del 18 de març de 2020

Circulació, persones

Nova limitació de circulació de les persones des del 18 de març de 2020

Nova limitació de circulació de les persones des del 18 de març de 2020 626 417 Grup Simon

Des del 18 de març i durant la vigència de l’estat d’alarma, les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les activitats previstes en el Reial decret 465/2020 d’estat d’alarma, que s’hauran de realitzar individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada

Al BOE del dia 18 de març s’ha publicat el Reial decret 465/2020, de 17 de març, que va entrar en vigor el 18-03-2020, que modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificant alguns aspectes en relació amb la limitació de la llibertat de circulació de les persones.

En concret s’estableix que durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públicper a la realització de les següents activitats, que es realitzaran individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat, infants, gent gran, o per una altra causa justificada:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa.
En la versió anterior del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, no quedava prevista la matisació que la circulació s’hauria de fer de manera individual, però des del 18 de març i mentre duri la situació d’emergència sanitària, les persones únicament podran sortir de manera individual.

A més, com a excepció, es preveu l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors, gent gran o una altra causa justificada.

Per a més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu