fbpx

NOUS CANVIS EN LA NORMATIVA SEPA QUE OBLIGUEN A LES EMPRESES A ADAPTAR-SE

NOUS CANVIS EN LA NORMATIVA SEPA QUE OBLIGUEN A LES EMPRESES A ADAPTAR-SE

NOUS CANVIS EN LA NORMATIVA SEPA QUE OBLIGUEN A LES EMPRESES A ADAPTAR-SE

NOUS CANVIS EN LA NORMATIVA SEPA QUE OBLIGUEN A LES EMPRESES A ADAPTAR-SE 246 232 arluk

Des del passat 21 de novembre cal tenir en compte l’entrada en vigor dels canvis en la normativa SEPA que portaran importants conseqüències per a les empreses. La nova versió SEPA redueix els terminis en els cobraments. Si en l’actualitat el banc de l’empresa havia de notificar al banc del client el cobrament d’un deute o d’una remesa amb 5 dies hàbils bancaris d’antelació a la data de càrrec, a partir d’ara es podrà fer tan sols un dia abans. També se simplifica el mandat o autorització d’un client per domiciliar rebuts en el seu compte (ja no serà necessari diferenciar entre primer rebut, els successius i l’últim).

 

Des que va arrencar la iniciativa de la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA, per les seves sigles en anglès) s’han anat complint diferents fites. Doncs bé, el passat 21 de novembre 2016 fou de nou un dia important a tenir en compte en aquest procés d’adaptació a la nova normativa de pagaments a Europa.

 

Les variacions es produeixen quan les empreses espanyoles esgoten encara el període de transició en el seu esforç per adaptar-se al gruix de la regulació que des de juny del 2014 a febrer del 2016 ha introduït l’European Payments Council (EPC) amb l’objectiu d’harmonitzar i simplificar els pagaments i cobraments entre els països de la Unió Europea i el seu entorn.

 

Principals novetats SEPA novembre 2016

 

Actualment a Espanya disposem de dos models de quaderns de deutes SEPA que ens permeten presentar-los en terminis diferents, a elecció de l’usuari i de la localització de l’entitat de destinació:

 

  • Esquema CORE: entre 4 dies si el deute és recurrent o últim i 7 dies si el deute és el primer o únic.
  • Esquema COR1: els emissors poden enviar el fitxer un dia abans de la data de venciment del rebut sempre que els deutes siguin nacionals.

 

Des del 21 de novembre de 2016, l’esquema COR1 desapareix a Espanya i solament podrem enviar quaderns en format CORE.

 

Atenció. Encara que la norma COR1 desapareix, podrà seguir rebent impagats presentats amb anterioritat al 20 de novembre de 2016, amb les indicacions corresponents i en els terminis establerts per a la seva devolució de 58 dies en operacions autoritzades o 13 mesos en operacions no autoritzades.

 

Millora dels terminis de presentació de deutes SEPA CORE: existirà un únic termini de presentació de deutes SEPA CORE, independentment del seu tipus (primer, recurrent, únic, etc.) i serà més curt. Si en l’actualitat el banc de l’empresa havia de notificar al banc del client el cobrament d’un deute o d’una remesa amb 5 dies hàbils bancaris d’antelació a la data de càrrec, a partir d’ara es podrà fer tan sols un dia abans.

 

Eliminació de l’obligatorietat de distingir entre el primer deute i els següents (FRST/RCUR): això és especialment rellevant si es giren deutes sobre altres països i aplica tant a deutes Core com a deutes B2B.

 

Simplificació de la indicació de canvi de compte del deutor: s’utilitzarà el mateix procediment per indicar un canvi de compte dins del mateix banc o entre entitats financeres.

 

 

Novetats SEPA 2016

 

01/02/2016

 

  • Desapareixen els quaderns 58 i 32.
  • S’usa el format XML per a remeses de deutes directes i transferències.
  • És obligatori l’ús de l’IBAN. Desapareix el CCC.

 

21/11/2016

 

  • Desapareix l’esquema COR1, i passa a ocupar el seu lloc el CORE.
  • Desapareix la necessitat d’informar el codi FRST.
  • Canvia l’ús del codi SMND.
  • Es redueixen els terminis en els cobraments. L’esquema CORE, que fins ara exigia entre 5 i 3 dies d’antelació per notificar al banc, redueix el termini fins a un dia.
  • El mandat, més simple: l’autorització d’un client per domiciliar rebuts en el seu compte. Ja no serà necessari diferenciar entre el primer rebut, els successius i l’últim.

 

 

Si desitja aclarir o aprofundir sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest canvi normatiu de SEPA, es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu