fbpx

NOU PROCEDIMENT EN L’ITP PER A LES OPERACIONS CONTINUADES D’ADQUISICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE BÉNS MOBLES A PARTICULARS PER EMPRESARIS I PROFESSIONALS

NOU PROCEDIMENT EN L’ITP PER A LES OPERACIONS CONTINUADES D'ADQUISICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE BÉNS MOBLES A PARTICULARS PER EMPRESARIS I PROFESSIONALS

NOU PROCEDIMENT EN L’ITP PER A LES OPERACIONS CONTINUADES D’ADQUISICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE BÉNS MOBLES A PARTICULARS PER EMPRESARIS I PROFESSIONALS

NOU PROCEDIMENT EN L’ITP PER A LES OPERACIONS CONTINUADES D’ADQUISICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE BÉNS MOBLES A PARTICULARS PER EMPRESARIS I PROFESSIONALS 1280 800 arluk

Des de l’1 de gener del 2018, s’ha regulat un nou procediment d’autoliquidació en l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP)  per als supòsits d’adquisicions d’un gran nombre de béns mobles (superior a 100 adquisicions mensuals) a particulars per part d’empresaris o professionals de manera continuada en el temps.

 

L’informem que amb efectes des del passat 1 de gener del 2018, s’ha introduït en el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, un nou procediment d’autoliquidació per als supòsits d’adquisicions d’un gran nombre de béns mobles a particulars per part d’empresaris o professionals de manera continuada en el temps. 

 

Compra a particulars de béns mobles en una quantitat superior a 100 adquisicions mensuals

 

En concret, quan els adquirents siguin empresaris o professionals que adquireixin regularment a particulars qualsevol tipus de béns mobles, per desenvolupar la seva activitat econòmica, en una quantitat superior a 100 adquisicions mensuals, podran autoliquidar totes les adquisicions de cada mes complet, sempre que l’import individual de cada adquisició no superi 1.000 euros, presentant la documentació corresponent a totes elles i autoliquidant en un sol imprès, en el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’últim dia del mes que es liquidi, i ingressant la suma de les quotes corresponents a totes les adquisicions d’aquest mes.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu