fbpx

No comuniqui la baixa d’un empleat a la Seguretat Social fora de termini!

No comuniqui la baixa d'un empleat a la Seguretat Social fora de termini!

No comuniqui la baixa d’un empleat a la Seguretat Social fora de termini!

No comuniqui la baixa d’un empleat a la Seguretat Social fora de termini! 491 480 arluk

Recordi que el termini per comunicar les baixes i variacions de dades a la Seguretat Social es va reduir recentment de 6 a 3 dies. Aquesta reducció ha passat desapercebuda per a molts autònoms. No obstant això, el fet té molta importància. Li expliquem quines conseqüències té comunicar la baixa d’un empleat a la Seguretat Social fora de termini.

 

Des del passat 26 de juliol del 2015: termini de 3 dies per comunicar les baixes

 

D’acord amb el Reial decret 708/2015, de 24 de juliol, de desenvolupament del sistema de liquidació directa de les cotitzacions a la Seguretat Social, els terminis per comunicar a la Seguretat Social les baixes i les variacions (una variació de jornada del treballador, una transformació de contracte temporal a indefinit, etc.) s’han modificat. Des del 26 de juliol de 2016 s’hauran de comunicar les baixes i variacions dins dels tres dies naturals següents (fins ara es disposava de sis dies naturals).

 

Comunicació fora de termini

 

La comunicació tant d’altes com de baixes fora de termini es pot realitzar, però té com a conseqüència que la data d’efectes d’aquests actes sigui la data de presentació i no la real que el fet s’ha produït. Això significa que en les altes, l’empresa estarà obligada a cotitzar des de la data real de l’alta, però a l’efecte de permanències del treballador en el sistema, la data vàlida serà la data d’efecte. En les baixes, l’empresa estarà obligada a cotitzar fins al dia d’efecte, encara que en el càlcul de prestacions per al treballador, la data considerada serà la data real.

 

Quines conseqüències té en la nòmina de l’empleat? Quines causes té en la cotització del treballador?

 

Vegem un exemple:

 

Un treballador és baixa voluntària el 08/05/2016. L’empresa comunica la baixa el 12/05/2016: està per tant fora de termini. La Seguretat Social comunica que reconeix la baixa el 08/05/2016 però la data d’efecte és la de 12/05/2016.

 

Es tracta per tant d’una baixa presentada fora de termini, ja que des del Reial decret 708/2015, de 24 de juliol, el termini per presentar la sol·licitud de baixa de treballadors es va reduir a tres dies. 

 

Quant als efectes d’aquesta baixa fora de termini, podem destacar els següents:

 

En la nòmina del treballador: en relació amb la nòmina, la baixa fora de termini no té conseqüències, ja que a l’empleat solament caldrà abonar-li el salari fins al dia que va ser baixa en l’empresa.

 

Atenció. La nòmina ha de reflectir tant les dades salarials com les de cotització, únicament fins al dia de la baixa en l’empresa, això és el 8 de maig, qualsevol altra cosa no respondria a la realitat respecte del treballador. Per tant no cal pagar-li nòmina des dels dies 8 al 12 de maig, ja que això no tindria cap causa.

 

En la cotització del treballador: la normativa laboral diu que presentar fora de termini la sol·licitud de baixa té els següents efectes:

 

  • L’empresa haurà d’abonar la cotització fins al moment en què la Tresoreria General de la Seguretat Social ha tingut el coneixement de la baixa, la qual cosa en aquest cas de l’exemple és el dia 12 de maig de 2016. És a dir, que caldrà cotitzar per cada dia fins al dia de comunicació de la baixa.
  • En conseqüència, es considerarà que l’empleat té com cotitzats aquests dies de més.

 

Atenció. Si això ocorre, ha de saber que l’empresa pot corregir la situació, demostrant a l’Administració que el cessament de l’activitat va tenir lloc abans. És a dir, en l’exemple, que el cessament en l’activitat va ser el dia 8 i no el 12 de maig.

 

Ara bé, cal valorar si compensa iniciar un procediment d’aquest tipus en el qual l’Administració pot negar-se a considerar provat plenament aquest fet fins que no s’arribi als tribunals, tenint en compte que només serà raonable o pràctic intentar la modificació de l’obligació de cotitzar, en aquells supòsits en els quals l’interès econòmic en joc sigui elevat, i no així en supòsits amb tan sol 4 dies addicionals de cotització.

 

L’empresa haurà d’abonar la cotització fins al moment en què la Tresoreria General de la Seguretat Social ha tingut el coneixement de la baixa. En conseqüència, es considerarà que l’empleat té com cotitzats aquests dies de més.

 

 

 

PERQUÈ SABER QUE TRACTA AMB EXPERTS, LI DÓNA TRANQUIL•LITAT

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu