fbpx

Moratòries Hipotecàries

Moratòries Hipotecàries

Moratòries Hipotecàries 150 150 Grup Simon

S’introdueix de nou l’exempció d’actes jurídics documentats per a les moratòries hipotecàries del sector turístic i el transport

Després de la derogació del Reial decret llei 27/2020, en el qual s’havia aprovat l’exempció de la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) de les escriptures de formalització de les moratòries hipotecàries de determinats préstecs i crèdits per al sector turístic i el transport, es torna a incorporar aquesta mesura per Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

L’informem que després de la derogació del Reial decret llei 27/2020, en el qual s’havia aprovat l’exempció de la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) de les escriptures de formalització de les moratòries de determinats préstecs i crèdits per al sector turístic i el transport, es torna a incorporar aquesta mesura en la disposició final segona del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació

El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, va aprovar diverses mesures de caràcter tributari. Entre elles, va declarar exemptes d’AJD les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d’arrendaments, préstecs, lísings i rèntings sense garantia hipotecària que es produeixin en aplicació de les moratòries hipotecàries per al sector turístic (Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol) i per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers amb autobús (Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol).

Cal recordar que el Reial decret llei 27/2020 (que va modificar el nombre 30 de l’article 45.I.B) del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats no va ser convalidat pel ple del Congrés dels Diputats i, per tant, derogat, i que al BOE de l’11 de setembre es va publicar la resolució de 10 de setembre de 2020 del Congrés dels Diputats, que ordena la publicació de l’acord de derogació.

Per a obtenir més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu