fbpx

LÍNIES DE FINANÇAMENT 2018 PER A PIMES I AUTÒNOMS

LÍNIES DE FINANÇAMENT 2018 PER A PIMES I AUTÒNOMS

LÍNIES DE FINANÇAMENT 2018 PER A PIMES I AUTÒNOMS

LÍNIES DE FINANÇAMENT 2018 PER A PIMES I AUTÒNOMS 1680 1190 arluk

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) posa a la disposició de les empreses un ampli ventall de programes per finançar projectes d’inversió. També atenen les necessitats de liquiditat i afavoreixen la internacionalització i fins i tot les operacions de comerç exterior. Tingui present les línies de finançament de l’ICO per a 2018. Encara que el termini per sol·licitar aquest finançament acaba el 21 de desembre de 2018, no esperi a final d’any, ja que els fons es podrien acabar amb anterioritat.

 

Els autònoms i empreses poden sol·licitar finançament a través de les línies de finançament de l’ICO per 2018 per cobrir les seves necessitats de liquiditat o realitzar els seus projectes d’inversió (compra de maquinària, compra de vehicles, etc.).

 

Quan el destí sigui inversió es podrà demanar sota la modalitat de préstec o de lísing i quan sigui liquiditat se sol·licitarà sota la modalitat de préstec o de línia de crèdit. L’import màxim per client és de fins a 12,5 milions d’euros en una o diverses operacions.

 

Un dels principals avantatges d’aquesta línia són els seus llargs terminis d’amortització, que cobreixen períodes de fins a 20 anys amb dos de carència per a inversió i de quatre anys amb un de carència per a liquiditat. El client pot formalitzar la seva operació a tipus d’interès fix o variable.

 

Les línies ICO per 2018

 

Se segueixen finançant (a través de la línia “Empreses i emprenedors”) necessitats de liquiditat (despeses corrents, pagament de nòmines i de proveïdors, etc.) i inversions (adquisició d’actius nous o usats, vehicles, etc.).

 

També existeixen línies específiques per a les empreses que operen a l’exterior (bestreta de factures, finançament d’inversions a l’estranger, etc.) i per les que realitzin instal·lacions que redueixin el consum d’energia.

 

ICO Empreses i emprenedors 2018

 

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, espanyoles com estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional i/o necessitin liquiditat.

 

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

 

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

 

Condicions

 

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions.

 

Conceptes finançables:

 

 • Liquiditat

 

 • Inversions en el territori nacional:

 

  • Actius fixos productius nous o de segona mà (IVA inclòs).

 

  • Vehicles turismes, l’import dels quals no superi els 30.000 euros més IVA.

 

  • Adquisició d’empreses.

 

  • Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut per a aquesta modalitat d’inversió.

 

  • Rehabilitació d’habitatges i edificis.

 

Modalitat: préstec/lísing per a inversió i préstec/línia de crèdit per a liquiditat.

 

Tipus d’interès: fix o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.

 

Termini d’amortització i carència:

 

 • Si es finança 100% liquiditat: 1, 2, 3 i 4 anys amb la possibilitat d’1 any de carència.

 

 • Si es finança inversió: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 i 20 anys amb fins a 2 anys de carència.

 

Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si escau, la d’amortització anticipada.

 

Garanties: a determinar per l’entitat de crèdit amb la qual es tramiti l’operació excepte aval de SGR/SAECA.

 

Vigència: es podran formalitzar préstecs a l’empara d’aquesta línia fins al dia 21 de desembre de 2018.

 

 

Trobarà informació addicional sobre les línies existents i sobre les condicions de cadascuna d’elles (interès, termini d’amortització, etc.) al web de l’ICO (http://www.ico.es), apartat “Línies ICO”.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu