fbpx

L’INFORME DE VIDA LABORAL ARRIBA A LES EMPRESES

L'INFORME DE VIDA LABORAL ARRIBA A LES EMPRESES

L’INFORME DE VIDA LABORAL ARRIBA A LES EMPRESES

L’INFORME DE VIDA LABORAL ARRIBA A LES EMPRESES 672 372 arluk

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), ha estès a les empreses la campanya anual de vida laboral, que remet de forma habitual als treballadors. El nou informe de vida laboral d’empresa, facilita a les entitats amb treballadors en alta, informació rellevant sobre la seva cotització a la Seguretat Social, sempre que hagin presentat totes les seves liquidacions de quotes, -durant l’any 2017-, mitjançant el sistema de liquidació directa.

La Tresoreria General de la Seguretat Social, com a extensió de la campanya anual de vida laboral que remet de forma habitual als treballadors, posa a la disposició de les empreses un nou informe de vida laboral d’empresa, la finalitat de la qual és oferir a les empreses amb treballadors en alta, informació rellevant sobre la seva cotització a la Seguretat Social.

Per poder disposar d’aquest informe serà necessari haver presentat totes les liquidacions de quotes, -durant l’any 2017-, mitjançant el sistema de liquidació directa.

La «Vida Laboral d’empresa» ofereix informació sobre les liquidacions de quotes a la Seguretat Social presentades l’any 2017, les quotes calculades per la Tresoreria General de la Seguretat Social i les quotes ingressades per l’empresa.

Així mateix, mostra l’evolució de la cotització i del nombre de treballadors contractats en els diferents mesos de l’any 2017 i inclou informació específica sobre bases de cotització i deduccions, els imports dels conceptes retributius abonats als seus treballadors i la situació de l’empresa en relació amb l’ingrés de les quotes a la Seguretat Social.

 

Conseqüència de l’aplicació del sistema de liquidació directa

 

El sistema de liquidació directa, que en l’actualitat utilitzen gairebé la totalitat de les empreses, a més de suposar un avanç en la simplificació de l’obligació de cotitzar, ha permès proporcionar més informació sobre les cotitzacions a la Seguretat Social, incidint en el detall dels imports i càlculs realitzats per a cada treballador, la qual cosa suposa una millora en la transparència del sistema traslladada en l’informe posat a la disposició de les empreses.

És important que l’empresa comuniqui les seves dades de contacte: telèfon mòbil i correu electrònic a través del servei de la seu electrònica de la Seguretat Social situat en l’apartat Empreses / Afiliació i Inscripció / Comunicació de telèfon i correu electrònic de l’empresari, amb l’objecte de rebre comunicacions i informació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu