fbpx

Li recordem que s’ha ampliat a 29 anys l’edat dels joves que poden inscriure’s en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que suposa per a la seva empresa poder beneficiar-se d’una bonificació de fins al 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social

Li recordem que s'ha ampliat a 29 anys l'edat dels joves que poden inscriure's en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que suposa per a la seva empresa poder beneficiar-se d'una bonificació de fins al 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social

Li recordem que s’ha ampliat a 29 anys l’edat dels joves que poden inscriure’s en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que suposa per a la seva empresa poder beneficiar-se d’una bonificació de fins al 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social

Li recordem que s’ha ampliat a 29 anys l’edat dels joves que poden inscriure’s en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que suposa per a la seva empresa poder beneficiar-se d’una bonificació de fins al 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social 640 621 arluk

El Sistema Nacional de Garantia Juvenil, està dirigit a facilitar l’accés al mercat de treball als majors de 16 i menors de 30 anys (fins fa poc era fins als 25 però s’ha ampliat fins als 30, fins que la taxa d’atur dels joves entre 25 i 29 anys, tots dos inclusivament, baixi del 20%), que ni estudien ni treballen, amb el compromís de proporcionar una oferta d’educació, formació o inserció laboral després d’haver finalitzat els estudis o quedar aturats. Per a les empreses hi ha incentius a la contractació de joves inscrits en Garantia Juvenil.

 

El 30 de juliol de 2015, va entrar en vigor la mesura per la qual s’amplia l’edat dels joves que poden inscriure’s en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que suposa per a la seva empresa poder beneficiar-se d’una bonificació de fins al 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social en el cas de contractar a un jove inscrit.

 

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu que els joves entre 16 i 29 anys que no estiguin cursant estudis, formació ocupacional o no tinguin ocupació, puguin rebre una oferta d’ocupació, d’educació o formació després d’haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats. Fins ara el límit d’edat se situava en els 25 anys.

 

Per ser beneficiari de la garantia juvenil s’han de complir una sèrie de requisits:

 

 • Que tingui la nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També s’hi podran inscriure els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Que estigui empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
 • Que tingui més de 16 anys i menys de 30 al moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Que no hagi treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que no hagi rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que no hagi rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que presenti una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i que adquireixi un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

 

La Garantia Juvenil fa una referència molt genèrica a les mesures que s’engegaran: millora de la intermediació, ocupabilitat, suport per a la contractació, foment de l’emprenedoria, etc.  Algunes d’elles ja estan en marxa:

 

 • La rebaixa de les cotitzacions a la Seguretat Social, amb reduccions i bonificacions de fins al 100%, per a les empreses que contractin a joves menors de 30 anys.
 • Programes perquè els joves que van abandonar els seus estudis de forma prematura puguin obtenir la titulació d’Educació Secundària Obligatòria.
 • La millora de l’ocupabilitat dels joves en situació de desocupació, a través de programes formatius amb compromís de contractació o l’incentiu dels contractes formatius.
 • I per a aquells que decideixin iniciar una activitat emprenedora, s’ha engegat la tarifa plana de 50 euros per a autònoms, s’han ampliat les possibilitats de capitalitzar la prestació per desocupació i dóna la possibilita de compatibilitzar la prestació per desocupació amb l’inici d’una activitat emprenedora.

 

Per a les empreses hi ha incentius a la contractació de joves inscrits en Garantia Juvenil.

 

Més informació: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu