fbpx

LES GRANS EMPRESES ESTAN OBLIGADES A EFECTUAR AUDITORIES ENERGÈTIQUES PARTIR DEL 15 DE NOVEMBRE DEL 2016

LES GRANS EMPRESES ESTAN OBLIGADES A EFECTUAR AUDITORIES ENERGÈTIQUES PARTIR DEL 15 DE NOVEMBRE DEL 2016

LES GRANS EMPRESES ESTAN OBLIGADES A EFECTUAR AUDITORIES ENERGÈTIQUES PARTIR DEL 15 DE NOVEMBRE DEL 2016

LES GRANS EMPRESES ESTAN OBLIGADES A EFECTUAR AUDITORIES ENERGÈTIQUES PARTIR DEL 15 DE NOVEMBRE DEL 2016 360 375 arluk

Les grans empreses que durant almenys dos exercicis consecutius compleixin aquesta condició (les que ocupin almenys a 250 persones, i les que, sense complir l’anterior requisit, comptin amb un volum de negoci més gran de 50 milions d’euros i un balanç general que sobrepassi els 43 milions d’euros) han de sotmetre’s a la primera auditoria energètica a partir del 15-11-2016.

 

Volem recordar-los que si té una gran empresa, d’acord amb el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia, les grans empreses que durant almenys dos exercicis consecutius compleixin aquesta condició (les que ocupin almenys a 250 persones, i les que, sense complir l’anterior requisit, comptin amb un volum de negoci més gran de 50 milions d’euros i un balanç general que sobrepassi els 43 milions d’euros) s’hauran de sotmetre a la primera auditoria energètica en el termini de 9 mesos després de la seva entrada en vigor (el 14 de febrer del 2016), per la qual cosa aquestes empreses hauran de comptar amb aquesta auditoria a partir del 15 de novembre del 2016 i registrar-la abans del 14 de febrer de 2017.

 

Atenció. D’igual manera, serà també d’aplicació als grups de societats que, tenint en compte les magnituds agregades de totes les societats que formen el grup consolidat, compleixin els requisits de gran empresa.

 

En queden excloses les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIMES), d’acord amb el títol I de l’annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

 

A partir de la data d’aquesta primera auditoria energètica, les grans empreses se sotmetran a una nova auditoria cada quatre anys.

 

Aquestes auditories s’han de donar d’alta en el Registre Administratiu d’Auditories Energètiques del Ministeri d’Indústria, habilitat a aquest fi.

 

L’auditoria haurà de cobrir almenys el 85% del consum total d’energia final del conjunt de les instal·lacions situades al territori nacional que formin part de les activitats industrials, comercials i de serveis que aquestes empreses i grups gestionen en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. Per consum total d’energia s’entén la suma en kWh de les factures de tots els subministraments de les seus i delegacions del grup empresarial a Espanya, inclòs el combustible de la flota de vehicles.

 

Es durà a terme un sistema d’inspecció aleatòria per garantir i comprovar la qualitat de les auditories energètiques. Aquesta inspecció serà duta a terme per l’òrgan de la comunitat autònoma competent.

 

Existeix un règim sancionador per a les grans empreses que no realitzin l’auditoria energètica en el termini fixat (les sancions poden ser des de 30.000 a 60.000 euros, i poden arribar fins als 100.000 euros en certs supòsits).

 

Es consideraran vàlides aquelles auditories que s’hagin executat des del 5 de desembre del 2012, data d’entrada en vigor de la Directiva, sempre que compleixin els seus requeriments.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu