fbpx

GUIA “DIRECTRIUS PER A LA GESTIÓ PREVENTIVA EN LES PIMES”

GUIA “DIRECTRIUS PER A LA GESTIÓ PREVENTIVA EN LES PIMES”

GUIA “DIRECTRIUS PER A LA GESTIÓ PREVENTIVA EN LES PIMES”

GUIA “DIRECTRIUS PER A LA GESTIÓ PREVENTIVA EN LES PIMES” 632 680 arluk

Amb l’objectiu de proporcionar a les pimes unes orientacions senzilles i clares per millorar la gestió de la prevenció, l’Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball (INSSBT) ha elaborat la Guia “Directrius per a la gestió preventiva en les pimes”. Una de les primeres qüestions que s’ha de decidir per gestionar la prevenció de riscos laborals en l’empresa és el model d’organització i els recursos específics que s’hi destinaran, el que cosa es coneix com a “modalitat preventiva”.

 

En l’empresa tots tenen responsabilitats en prevenció de riscos laborals (PRL). No obstant això, l’empresari és el màxim garant que l’activitat laboral en l’empresa es desenvolupi en condicions de seguretat i salut. Això porta amb si el desenvolupament d’una sèrie d’actuacions preventives claus.

 

La prevenció de riscos laborals ha d’estar organitzada i sistematitzada, igual que qualsevol altre aspecte de l’activitat empresarial. Assumir i liderar la gestió de l’activitat empresarial incorporant els aspectes preventius evitarà accidents de treball, malalties professionals, danys i pèrdues materials derivats d’errors o imprevists.

 

Els comportaments segurs i saludables dels treballadors depenen en gran manera de l’interès mostrat pels directius i comandaments en el compliment del reglamentat i que els treballs es realitzin adequadament.

 

Això repercuteix ineludiblement en la qualitat dels productes i processos, en la innovació i l’aportació d’idees de millora i, finalment, en l’eficiència i la productivitat, factors d’excel·lència i de competitivitat.

 

Doncs bé, amb l’objectiu de proporcionar a les pimes unes orientacions senzilles i clares per millorar la gestió de la prevenció, l’Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball (INSSBT) ha elaborat la Guia “Directrius per a la gestió preventiva en les pimes”.

 

Aquestes són les 10 principals accions preventives que s’han de desenvolupar per tractar de garantir la seguretat i salut dels treballadors:

 

  1. Organitzar la prevenció.
  2. Comptar amb els treballadors.
  3. Actuar davant els riscos.
  4. Facilitar la informació i la formació necessàries als treballadors.
  5. Anticipar-se als canvis.
  6. Cuidar la salut dels treballadors.
  7. Investigar els danys per evitar la seva repetició.
  8. Preveure l’actuació davant les emergències.
  9. Verificar que s’estan fent bé les coses bé.
  10. Gestionar eficaçment la prevenció de riscos, documentant el necessari. En aquest sentit, cal tenir en compte que la documentació no és una fi, sinó un mitjà per aconseguir una adequada integració de la prevenció en l’empresa.

 

Per a més informació:

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/DirectricesParaLaGestionPreventivaPYME.pdf

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu