fbpx

FINS AL 30 DE JUNY POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

FINS AL 30 DE JUNY POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

FINS AL 30 DE JUNY POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

FINS AL 30 DE JUNY POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM 1895 1067 arluk

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de juny. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2018.

 

Com ja l’hem anat informant, des del passat 01-01-2018 s’estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins llavors, només es permeten 2 canvis a l’any (abans del primer de maig, amb efectes des del primer de juliol següent; i abans del primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent). 

 

Doncs bé, li recordem que fins al 30 de juny de 2018 inclusivament,  i amb efectes per l’1 de juliol, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

 

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, que s’haurà de comunicar també abans de l’1 de juliol.

 

Adjuntem, a tall d’exemple, l’escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents en 2018):

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de cotització

contingències comunes

 cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

919,80

– mínima 2018 –

29,90% *  

275,02

992,10

mínima per a treballadors de 48 anys o més a l’01-01-2018, amb excepcions

29,90%

296,64

1.000

29,90%

299

1.202 

29,90%

359,40

2.023,50

màxima per a treballadors de 47, 48 anys o més, amb excepcions

29,90%

605,03

3.751,20

– màxima el 2018 –

29,90%

1.121,61

 

* 29,90% = 29,80% + 0,1% (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2017 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari és de 1.199,10 euros mensuals (grup de cotització 1 del règim general).

 

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin 47 anys i que cotitzin en el RETA per una base inferior a 2.023,50 € mensuals no podran triar una base superior a 2.023,50 €, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2018. Aquesta modificació tindrà efectes a partir del 1 de juliol de 2018.

 

Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu