fbpx

FINS AL 30 D’ABRIL POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM I SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE COTITZACIONS SI HI HA HAGUT PLURIACTIVITAT

FINS AL 30 D'ABRIL POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM I SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE COTITZACIONS SI HI HA HAGUT PLURIACTIVITAT

FINS AL 30 D’ABRIL POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM I SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE COTITZACIONS SI HI HA HAGUT PLURIACTIVITAT

FINS AL 30 D’ABRIL POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM I SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE COTITZACIONS SI HI HA HAGUT PLURIACTIVITAT 1200 627 arluk

Dins de certs límits, els treballadors autònoms poden decidir la quantia per la qual cotitzen. Si pensa canviar la seva cotització té fins al pròxim 30 d’abril de 2017 (amb efectes de l’1 de juliol) per fer-ho. A més, si durant l’any 2016 ha estat cotitzant simultàniament en el règim general de la Seguretat Social i en el règim d’autònoms (RETA), és possible que tingui dret al fet que li retornin una part de les cotitzacions efectuades. Té de termini fins al pròxim 30 d’abril per sol·licitar la devolució.

 

Li recordem que fins al 30 d’abril de 2017, i amb efectes per l’1 de juliol, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

 

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, tot això també s’haurà de comunicar abans de l’1 de maig. 

 

Si cotitza com a autònom per la base mínima i està pensant en la seva jubilació i vol que la seva futura pensió sigui més alta, pensi que pot resultar interessant augmentar la base de cotització. 

 

Devolució pluriactivitat dels autònoms: fins al 30 d’abril de 2017

 

A més, si durant l’any 2016 ha estat cotitzant simultàniament en el règim general de la Seguretat Social i en el règim d’autònoms (RETA), és possible que tingui dret al fet que li retornin una part de les cotitzacions efectuades:

 

  • La devolució procedeix si vostè va ingressar per contingències comunes una quantia igual o superior a 12.368,23 euros (quantitat fixada pel 2016). Respecte a les cotitzacions en el règim general, s’han de sumar tant les seves aportacions com les de l’empresa.

 

  • La devolució és igual al 50% de l’excés de la quantia indicada, amb un màxim del 50% de les quotes ingressades per contingències comunes en el RETA.

 

  • Per sol·licitar la devolució, presenti a la Tresoreria de la Seguretat Social una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts. Té de termini fins al pròxim 30 d’abril de 2017

 

  

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu