fbpx

ES POT COBRAR UN DIVIDEND A COMPTE ABANS DE FINAL DE L’ANY?

ES POT COBRAR UN DIVIDEND A COMPTE ABANS DE FINAL DE L'ANY?

ES POT COBRAR UN DIVIDEND A COMPTE ABANS DE FINAL DE L’ANY?

ES POT COBRAR UN DIVIDEND A COMPTE ABANS DE FINAL DE L’ANY? 625 415 arluk

La Llei de societats de capital permet la distribució entre els accionistes de quantitats a compte dels beneficis de l’exercici en curs. Per distribuir el dividend a compte, els administradors han de formular un balanç en el qual es justifiqui que existeix liquiditat suficient. La quantitat a distribuir no podrà excedir de la quantia dels resultats obtinguts des de la fi de l’últim exercici deduïdes les pèrdues procedents d’exercicis anteriors, les quantitats que s’hagin de dotar a reserva legal (el 10% del benefici) i una estimació de l’impost a pagar sobre aquests resultats.

 

En aquesta època de l’any (últim trimestre de l’any), on les entitats mercantils ja tenen una estimació més o menys real del signe i la quantia aproximada dels resultats de la seva empresa en finalitzar l’exercici, sol ser habitual el lliurament a compte de dividends per premiar la fidelitat de l’accionista/soci.

 

El normal és que una societat reparteixi el benefici obtingut en un exercici en el mes de juny de l’any següent. En aquest moment haurà complir amb les obligacions mercantils (dotar les reserves corresponents, eliminar si escau resultats negatius d’exercicis anteriors) i repartir als socis el dividend corresponent.

 

No obstant això, és possible pagar als socis en qualsevol altra data un dividend a compte si es compleixen amb els requisits que exigeix l’article 277 de la Llei de societats de capital.

 

Quantitats a compte de dividends

 

Efectivament, l’article 277 de la Llei de societats de capital estableix que la distribució entre els socis de quantitats a compte de dividends només es podrà acordar per la junta general o pels administradors sota les següents condicions:

 

  1. a) Els administradors formularan un estat comptable en el qual es posi de manifest que existeix liquiditat suficient per a la distribució. Aquest estat s’inclourà posteriorment en la memòria.

 

  1. b) La quantitat a distribuir no podrà excedir de la quantia dels resultats obtinguts des de la fi de l’últim exercici, deduïdes les pèrdues procedents d’exercicis anteriors i les quantitats amb les quals s’hagin de dotar les reserves obligatòries per llei o per disposició estatutària, així com l’estimació de l’impost a pagar sobre aquests resultats.

 

Restitució de dividends

 

Qualsevol distribució de dividends o de quantitats a compte de dividends que contravingui l’establert en aquesta llei haurà de ser restituïda pels socis que els haguessin percebut, amb l’interès legal corresponent, quan la societat provi que els perceptors coneixien la irregularitat de la distribució o que, tenint en compte les circumstàncies, no podien ignorar-la.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu