fbpx

Encara no ha regularitzat el nou tipus de retenció de l’IRPF en les nòmines dels seus treballadors? Com ha d’actuar?

Encara no ha regularitzat el nou tipus de retenció de l'IRPF en les nòmines dels seus treballadors? Com ha d'actuar?

Encara no ha regularitzat el nou tipus de retenció de l’IRPF en les nòmines dels seus treballadors? Com ha d’actuar?

Encara no ha regularitzat el nou tipus de retenció de l’IRPF en les nòmines dels seus treballadors? Com ha d’actuar? 512 512 arluk

Recordi que des del passat 12 de juliol el tipus de retenció de l’IRPF aplicable en les nòmines és inferior al que s’estava aplicant fins llavors. D’acord amb el Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol es van aprovar unes noves taules d’IRPF i es van obrir uns terminis (juliol i agost) perquè les empreses regularitzessin el tipus de retenció aplicat als seus empleats.

 

Com ja els informàrem en el seu moment, d’acord amb el Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, pel qual s’anticipa a l’exercici 2015 la rebaixa fiscal de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a 2016, es modifica la taula de l’IRPF aplicable per calcular la retenció sobre els rendiments del treball que passa a tenir un tipus mínim del 19,5 (abans 20%) i un màxim del 46% (abans 47%).

 

Així, a partir del 12 de juliol per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments que se satisfacin o abonin a partir d’aquesta data, l’escala de retenció és la següent:

 

Base per calcular el tipus de retenció 

Fins a euros

Quota de retenció

Euros

Resta base per calcular el tipus de retenció

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

19,50

12.450,00

2.427,75

7.750,00

24,50

20.200,00

4.326,5

13.800,00

30,50

34.000,00

8.535,5

26.000,00

38,00

60.000,00

18.415,5

En endavant

46,00

 

 

 

Regularització al juliol i agost

 

No obstant això, la norma va establir uns terminis perquè les empreses regularitzessin el tipus de retenció aplicat als seus empleats. En concret:

 

  • Juliol. Aquesta regularització es va poder practicar en la nòmina del mes de juliol (la primera satisfeta a partir del canvi legal).
  • Agost. No obstant això, i perquè les empreses tinguessin temps d’adaptar-se, també es va autoritzar que la regularització s’efectués en el mes d’agost (i a la nòmina de juliol se li aplicava el tipus de retenció anterior).

 

Atenció. A l’efecte de regularitzar el tipus de retenció es procedirà a calcular una nova quota de retenció mitjançant l’aplicació de l’escala reproduïda anteriorment sobre la totalitat de les retribucions a percebre durant l’any 2015. Aquesta nova quota de retenció es minorarà en la quantia de les retencions i ingressos a compte practicats fins a aquest moment. El nou tipus de retenció obtingut s’aplicarà a les retribucions que restin fins al final de l’any.

 

Què passa si la seva empresa tampoc ha regularitzat la retenció a l’agost?

 

Si la seva empresa presenta declaracions trimestrals, retorni al setembre als seus treballadors el que els hagi retingut de més a l’agost, i a partir de llavors i fins a final d’any, apliqui el tipus de retenció que hauria d’haver aplicat des del principi.

 

Atenció. Aquesta opció no li suposarà riscos davant d’Hisenda: les retencions d’agost i setembre s’ingressen juntes (en el tercer trimestre), i les diferències es compensaran.

 

Si presenta declaracions mensuals, regularitzi el tipus de retenció aplicable a partir de setembre, considerant les retribucions satisfetes i les retencions practicades fins al mes d’agost.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu