fbpx

EMPRESA INACTIVA: COMPLEIXI AMB LES SEVES OBLIGACIONS I EVITI SANCIONS

EMPRESA INACTIVA: COMPLEIXI AMB LES SEVES OBLIGACIONS I EVITI SANCIONS

EMPRESA INACTIVA: COMPLEIXI AMB LES SEVES OBLIGACIONS I EVITI SANCIONS

EMPRESA INACTIVA: COMPLEIXI AMB LES SEVES OBLIGACIONS I EVITI SANCIONS 275 183 arluk

Recordi que si és administrador d’una societat inactiva i deixa de presentar les seves declaracions, Hisenda podria imposar-li sancions. I si no té diners per pagar, Hisenda podria iniciar un procediment de derivació de responsabilitat i exigir-les-hi a vostè com a administrador.

 

Pot succeir que hagi deixat la seva societat sense activitat o inactiva, i que els administradors hagin decidit no liquidar-la i mantenir-la per si es pot reactivar o simplement per evitar una sèrie de tràmits i de despeses que comporten la dissolució i liquidació de la societat.

 

Doncs bé, han de saber que deixar una societat inactiva porta una sèrie d’obligacions i responsabilitats. El primer que cal fer és aprovar-ho en una junta general.

 

Malgrat això, se segueixen tenint responsabilitats respecte a l’Agència Tributària, Seguretat Social, el Registre Mercantil i amb tercers.

 

Doncs bé, pel que fa a l’Agència Tributària, les obligacions són les següents:

 

  1. Comunicar a l’AEAT que la societat està inactiva, mitjançant una modificació a la declaració censal model 036 i 037.

 

  1. Els subjectes passius de l’impost sobre societats que quedin inactius tindran totes les seves obligacions tributàries de baixa (declaracions mensuals, ni trimestrals ni anuals per l’IVA, etc.), excepte l’obligació de presentar declaracions per l’impost sobre societats.

  

  1. Des de la data de la inactivitat, l’IVA suportat no serà deduïble per no exercir activitat, ja que no es troba en exercici habitual de les seves operacions.

 

  1. Estaria obligada a realitzar retencions i ingressar-les en l’AEAT.

 

Pel que fa a la Seguretat Social, els administradors podran donar-se de baixa de la Seguretat Social en el règim RETA, sempre que no realitzin cap altra activitat.

 

Pel que fa al Registre Mercantil, la societat seguirà obligada a realitzar tots els tràmits realitzats fins ara. Hi ha l’obligació de portar comptabilitat, legalització de llibres i per descomptat dipositar els comptes anuals. La inactivitat no eximeix de la presentació dels comptes anuals, el seu incompliment donarà lloc a una multa per import de 1.200 a 60.000 euros.

 

Hem de recordar que si transcorre més d’un any des de l’inici de la inactivitat, és causa de dissolució, per la qual cosa és responsabilitat dels administradors en el termini de dos mesos convocar la junta general per prendre les mesures oportunes.

 

També comentar que si la societat inactiva tingués algun deute amb l’Administració, i no la paga, es deriva aquesta responsabilitat als administradors

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu