fbpx

ELS PRÉSTECS A SOCIS I BESTRETES EXIGEIXEN UN ACORD CONCRET DE LA JUNTA GENERAL

ELS PRÉSTECS A SOCIS I BESTRETES EXIGEIXEN UN ACORD CONCRET DE LA JUNTA GENERAL

ELS PRÉSTECS A SOCIS I BESTRETES EXIGEIXEN UN ACORD CONCRET DE LA JUNTA GENERAL

ELS PRÉSTECS A SOCIS I BESTRETES EXIGEIXEN UN ACORD CONCRET DE LA JUNTA GENERAL 600 362 arluk

Els recordem que la  concessió de préstecs a socis o membres de l’òrgan social, exigeix d’un acord  de junta general cas per cas i detallant la naturalesa del préstec o bestreta, d’acord amb la Llei de societats de capital.

 

Li recordem que la  concessió de préstecs a socis o membres de l’òrgan social, exigeix d’un acord  de la junta general cas per cas i detallant la naturalesa del préstec o bestreta, d’acord amb la Llei de societats de capital.

 

La regulació de la junta de socis en la societat limitada (SL) presenta algunes particularitats respecte a la junta general d’accionistes en la societat anònima (SA). Una d’aquestes particularitats de la SL és que la concessió de crèdits i garanties a socis o administradors per part de la societat requereix un acord concret per a cada cas de la junta de socis, amb l’única excepció dels finançaments atorgats a societats del mateix grup.

 

Concessió de crèdits i garanties a socis i administradors

 

En concret, l’article 162 de la Llei de societats de capital estableix que: 

 

  1. En la societat de responsabilitat limitada la junta general, mitjançant acord concret per a cada cas, podrà anticipar fons, concedir crèdits o préstecs, prestar garanties i facilitar assistència financera als seus socis i administradors.

 

  1. No serà necessari l’acord de la junta general per realitzar els actes anteriors en favor d’una altra societat pertanyent al mateix grup.

 

Sobre aquest tema, la primera circumstància que s’ha de tenir en compte a l’hora de realitzar operacions d’assistència financera en la SL, és determinar si la societat a favor de la qual es realitzin aquestes operacions és del grup, en aquest cas, no és preceptiu l’acord de la Junta, però s’hauria de fer constar aquesta circumstància i acreditació en el mateix acte d’assistència financera.

 

En la resta de casos, és a dir quan es concedeixin préstecs, anticipin fons o prestin garanties a favor de socis o administradors, serà preceptiu, per a cada operació l’acord de la junta general. La falta d’aquest acord determinarà que no accedeixin als registres públics els actes formalitzats i podria ser determinant de responsabilitat per als administradors, per ser actes contraris a la Llei, si aquests actes despatrimonialitzen la societat.

 

El proper nou Codi de Comerç

 

Es recull també en el projecte de Codi de Comerç que l’anticipació de fons, la concessió de crèdits o préstecs, la prestació de garanties o assistència financera per la societat a qualsevol dels seus socis o administradors o persona que actuï per compte d’ells requerirà en cada cas l’acord específic de la junta general. La falta d’acord tindrà com a conseqüència la nul·litat dels actes i contractes pels quals s’exigeix aquell, tret que amb posterioritat sigui ratificat per la Junta.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu