fbpx

ELS BANCS HAN DE RETORNAR L’INTERÈS LEGAL DE LES CLÀUSULES SÒL?

ELS BANCS HAN DE RETORNAR L'INTERÈS LEGAL DE LES CLÀUSULES SÒL?

ELS BANCS HAN DE RETORNAR L’INTERÈS LEGAL DE LES CLÀUSULES SÒL?

ELS BANCS HAN DE RETORNAR L’INTERÈS LEGAL DE LES CLÀUSULES SÒL? 996 559 arluk

Sí. Així ho ha assenyalat el Tribunal Suprem en la seva sentència de 25 de maig de 2017, que ha condemnat a un Banc a restituir totes les quantitats cobrades de més en aplicació de les clàusules sòl, més l’interès legal des de la data de cada cobrament fins a la seva completa satisfacció així com a recalcular i refer els quadres d’amortització dels préstecs hipotecaris. No deixi passar l’oportunitat de reclamar aquests interessos si vostè és un dels afectats per la nul·litat de les clàusules sòl del seu préstec hipotecari.

 

L’informem que recentment el Tribunal Suprems en la seva sentència de 25 de maig de 2017 que ha condemnat a NCG Banco -l’actual Abanca- a la restitució de totes les quantitats cobrades de més en aplicació de les clàusules sòl, més l’interès legal des de la data de cada cobrament fins a la seva completa satisfacció així com a recalcular i refer els quadres de amortització dels préstecs hipotecaris. 

 

El Tribunal Suprem d’aquesta manera desestima el recurs extraordinari per infracció processal i el recurs de cassació formulats per l’entitat contra la sentència d’apel·lació que va confirmar la sentència estimatòria de la demanda interposada, en la qual els demandants sol·licitaven declaració de la nul·litat de les clàusules sòl inserides en dos contractes de préstec hipotecari.

 

El Suprem reitera que, d’acord amb la sentència de 24 de març de 2017, quan la condició general és una clàusula sòl, pel seu contingut i pel contracte de préstec hipotecari a llarg termini d’interès variable, en el qual està incorporada, la falta de transparència provoca un desequilibri substancial en perjudici del consumidor, objectivament incompatible amb les exigències de la bona fe, consistent en la impossibilitat si es fes una representació fidel de l’impacte econòmic que li suposarà obtenir el préstec amb clàusula sòl en el cas de baixada de l’índex de referència, la qual cosa priva al consumidor de la possibilitat de comparar correctament entre les diferents ofertes existents al mercat.

 

Per tant, les sentències en ferm sobre macrodemandes referents a clàusules abusives de les hipoteques de la banca han de servir de referència per als jutges que atenguin posteriors litigis individuals sobre les mateixes condicions.

 

La doctrina del Suprem tindrà efectes clars sobre aquells demandants que actuïn contra entitats que ja han rebut sentències contràries a les seves clàusules sòl per macrodemandes. És el cas de BBVA, Cajamar o Novagalicia (actual Abanca), o el Popular.

 

És imprescindible comptar amb assessorament professional. El càlcul de la quantitat a retornar és complex, ja que la demanda interposada inclou:

 

  • La nul·litat de la clàusula sòl.

 

  • Càlcul i devolució de quantitats pagades de més des de la signatura.

 

  • Nou càlcul del quadre d’amortització i actualització de quantitats pendents des de la signatura.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu