fbpx

Despeses hipotecàries abusives

Despeses hipotecàries abusives

Despeses hipotecàries abusives 150 150 Grup Simon

Els bancs han de retornar als seus clients totes les despeses hipotecàries abusives incloses en una clàusula abusiva si així ho estipula prèviament la legislació

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat que només es pot negar la devolució als clients dels bancs de totes les despeses hipotecàries abusives incloses en una clàusula abusiva si així ho estipula prèviament la legislació nacional. En cas contrari, si no existís una disposició en el dret nacional que imposi als consumidors el pagament de la totalitat o d’una part d’aquestes despeses, la legislació comunitària s’oposa al fet que un jutge nacional negui als clients que van signar amb un banc la devolució de les quantitats pagades per la constitució i la cancel·lació de la hipoteca.

L’informem que s’ha publicat una important sentència del TJUE de 15 de maig de 2020 amb assumptes acumulats C-224/19, C-259/19, sobre el pagament de les despeses hipotecàries (derivades de la formalització dels préstecs hipotecaris, com són notari, registre, gestoria, taxació i impostos) que derivin de la declaració com a abusiva d’una clàusula d’aquest contracte, i sobre la comissió d’obertura o costes dels judicis.

Per al TJUE les quantitats pagades en concepte de despeses d’hipoteca que estiguin incloses en una clàusula declarada abusiva han de ser retornades al consumidor tret que el dret nacional estableixi el contrari. Si es declara com a nul·la una clàusula abusiva que carrega al client amb el pagament de totes les despeses de constitució i cancel·lació d’una hipoteca, el dret comunitari s’oposa al fet que el jutge nacional negui al consumidor la devolució de les quantitats pagades en virtut d’aquesta clàusula.

La sentència aborda el moment de l’inici del termini de prescripció per reclamar la devolució. Amb un termini de cinc anys, el tribunal no s’oposa al fet que existeixi un termini, «sempre que ni el moment en què aquest termini comença a comptar ni la seva durada facin impossible en la pràctica o excessivament difícil l’exercici del dret del consumidor a sol·licitar la restitució». I també resol que no es pot carregar als clients una part de les costes processals derivades de les reclamacions contra els bancs en via judicial.

Per a obtenir més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu