fbpx

DES DE L’1 DE GENER DE 2017 HA ENTRAT EN VIGOR L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A QUATRE SETMANES ININTERROMPUDES

DES DE L'1 DE GENER DE 2017 HA ENTRAT EN VIGOR L'AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A QUATRE SETMANES ININTERROMPUDES

DES DE L’1 DE GENER DE 2017 HA ENTRAT EN VIGOR L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A QUATRE SETMANES ININTERROMPUDES

DES DE L’1 DE GENER DE 2017 HA ENTRAT EN VIGOR L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A QUATRE SETMANES ININTERROMPUDES 670 456 arluk

Després de diverses pròrrogues, a partir del dia 1 de gener de 2017, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes (un mes), ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

 

Li recordem que la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat de dones i homes, va establir una nova causa de suspensió del contracte de treball, per raó de la paternitat, i, derivat d’això, va incorporar en el marc de l’acció protectora de la Seguretat Social una nova prestació econòmica, que té com a finalitat establir una renda que substitueixi el salari deixat de percebre durant la suspensió de l’activitat laboral. 

 

En la seva formulació inicial, la durada de la prestació es va situar en 13 dies (que s’afegien al permís per paternitat, de 2 dies de durada), si bé la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la durada del permís de paternitat, va preveure que la suspensió del contracte de treball tingués una durada de 4 setmanes, demorant la seva entrada en vigor a l’1 de gener de 2011, encara que, posteriorment, les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat van anar ampliant aquesta demora, de manera que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per 2016 va establir que la vigència del contingut de la Llei 9/2009 es produiria a partir de l’1 de gener de 2017.

 

Atès que no hi ha cap disposició legal que demori de nou la vigència de l’ampliació de la suspensió del contracte de treball, amb l’inici de l’exercici 2017 la Llei 9/2009 desplega els seus efectes en relació amb la suspensió del contracte de treball per raó de la paternitat i, en connexió amb això, de la prestació econòmica de la Seguretat Social que substitueix el salari deixat de percebre en cessar temporalment en la prestació de serveis. 

 

La Llei 9/2009 va introduir un nou redactat en l’article 48 bis (actual article 48.7) de l’Estatut dels Treballadors, de tal manera, que a partir del dia 1 de gener de 2017, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes (un mes), ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

 

Cal tenir en compte que es tracta d’un dret d’exercici potestatiu i no obligatori, de manera que el treballador pot no exercir-lo. Per al cas que decideixi exercir-lo el treballador haurà de comunicar a l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si escau, en els convenis col·lectius.

 

El permís de paternitat, es podrà gaudir a jornada completa o parcial, és exclusiu dels pares treballadors i intransferible, la qual cosa significa que en cap cas no es podrà cedir a la mare.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu