fbpx

COM PUC RECUPERAR L’IVA SUPORTAT A L’ESTRANGER?

COM PUC RECUPERAR L'IVA SUPORTAT A L'ESTRANGER?

COM PUC RECUPERAR L’IVA SUPORTAT A L’ESTRANGER?

COM PUC RECUPERAR L’IVA SUPORTAT A L’ESTRANGER? 460 247 arluk

Si vostè ha estat uns dies a l’estranger visitant a alguns clients què succeirà amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar? Havent-se realitzat la despesa a l’estranger, no podem deduir l’IVA suportat fora d’Espanya a les declaracions tributàries espanyoles, però sí que podem sol·licitar que se’ns reintegri, encara que amb unes determinades condicions. Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360 el termini de sol·licitud del qual finalitza el 30 de setembre de l’any següent al qual correspon la factura.

 

Si com a empresa o autònom desenvolupa de vegades la seva activitat fora d’Espanya, pot implicar el fet d’haver de desplaçar-se per visitar a clients o proveïdors situats en la Unió Europea o a l’estranger. Els viatges de negocis comporten despeses suportades fora d’Espanya i, moltes vegades un IVA satisfet a les hisendes europees.

 

En aquests casos es pot preguntar: què succeirà amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar?

 

Perquè l’IVA suportat a l’estranger ens pugui ser reintegrat s’acudeix a una comparativa amb les condicions de deduïbilitat que tenim a Espanya. És a dir, si aquesta despesa hagués estat deduïble a Espanya a les declaracions realitzades per l’IVA suportat a Espanya, es podrà recuperar mitjançant la sol·licitud de devolució l’IVA de les despeses realitzades a l’estranger.

 

D’altra banda, si l’IVA no fos deduïble a Espanya, pel motiu que sigui però principalment per no poder justificar aquesta despesa com a necessària per a l’activitat empresarial realitzada, no serà possible obtenir el reemborsament d’aquest IVA suportat a l’estranger.

 

Dins de la Unió Europea

 

Si la seva empresa rep factures emeses en un país de la UE (amb IVA d’aquest país), podrà sol·licitar la devolució de l’IVA, però només podrà obtenir el reintegrament en la mesura en què aquest impost hagués estat deduïble d’haver-se suportat a Espanya. Per exemple, la factura d’un hotel, el lloguer d’un cotxe o l’entrada a una fira comercial són despeses relacionades amb l’activitat, per la qual cosa l’IVA suportat és deduïble.

 

Presentació de la sol·licitud de devolució d’IVA de no establerts: model 360

 

Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360, obligatòriament per mitjans telemàtics (via internet). 

 

Atenció. No haurà d’incloure l’IVA suportat a l’estranger a les declaracions trimestrals que presenta a Hisenda (model 303), ja que en aquest model només s’ha d’incloure l’IVA espanyol.  Haurà de presentar obligatòriament el model 360.

 

En el model 360 indicarem les dades del proveïdor (nom, domicili i NIF) i les dades de la factura (data, base imposable, quota de l’IVA i descripció de la despesa). També adjuntarem còpia de les factures.

 

Si la quantia a retornar és d’almenys 400 euros, es pot presentar una sol·licitud trimestral. En cas contrari, se sol·licitarà la devolució anualment. L’import mínim de la devolució anual és de 50 euros. Presentarem una sol·licitud per cada país a què vagin dirigides (aquells en els quals hem abonat despeses amb IVA).

 

El termini per sol·licitar la devolució finalitza el 30 de setembre de l’any següent al qual correspon la factura. És a dir, si vostè ha estat a Berlín i ha pagat factures datades l’1 de març de 2015, podrà demanar la devolució de l’IVA suportat fins al 30 de setembre del 2016.

 

Fora de la Unió Europea

 

L’IVA suportat en països de fora de la Unió Europea també es pot recuperar, sempre que existeixi un acord de reciprocitat amb Espanya. Actualment existeixen acords amb Canadà, Japó, Mònaco, Suïssa, Israel o Noruega, entre d’altres. Alguns d’aquests països han limitat l’acord de devolució en funció de l’operació realitzada. La gestió es realitza directament amb el país en el qual l’impost va ser satisfet.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu