fbpx

Calendari Fiscal Setembre i Octubre 2015

Calendari Fiscal Setembre i Octubre 2015

Calendari Fiscal Setembre i Octubre 2015

Calendari Fiscal Setembre i Octubre 2015 221 228 arluk

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre i octubre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

SETEMBRE 2015

Fins al 21 de setembre

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Agost 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

Agost 2015. Autoliquidació: 303

Agost 2015. Grup d’entitats, model individual: 322

Agost 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i l’IGIC i altres operacions: 340

Juliol i agost 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Agost 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353

Agost 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Juliol i agost 2015: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Juny 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Juny 2015. Grans empreses: 561, 562, 563

Agost 2015. Grans empreses: 560

Agost 2015: 548, 566, 581

Agost 2015: 570, 580

 

Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, utilitzaran com a declaració d’operacions el model 510.

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2015. Pagament fraccionat: 583

Segon quadrimestre 2015. Autoliquidació: 587

 

 

 

OCTUBRE 2015

Fins al 20 d’octubre

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Setembre 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Tercer trimestre 2015: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats renda

Tercer trimestre 2015:

Estimació directa: 130

Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

Règim general: 202

Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

Setembre 2015. Autoliquidació: 303

Setembre 2015. Grup d’entitats, model individual: 322

Setembre 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i l’IGIC i altres operacions: 340

Setembre 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Setembre 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353

Setembre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

Tercer trimestre 2015. Autoliquidació: 303

Tercer trimestre 2015. Declaració liquidació no periòdica: 309

Tercer trimestre 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Tercer trimestre 2015. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368

Tercer trimestre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Setembre 2015: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Juliol 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Juliol 2015. Grans empreses: 561, 562, 563

Setembre 2015. Grans empreses: 560

Setembre 2015: 548, 566, 581

Setembre 2015: 570, 580

Tercer trimestre 2015: 521, 522, 547

Tercer trimestre 2015. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553

Tercer trimestre 2015. Excepte grans empreses: 560

Tercer trimestre 2015: 582, 595

Tercer trimestre 2015. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, utilitzaran com a declaració d’operacions el model 510

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALES

Tercer trimestre 2015. Pagament fraccionat: 584, 585

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu