fbpx

CALENDARI FISCAL 2017

CALENDARI FISCAL 2017

CALENDARI FISCAL 2017

CALENDARI FISCAL 2017 642 300 arluk

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

 

 

JULIOL

 

 

Fins al 20 de juliol

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Juny 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Segon trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats renda

Segon trimestre 2017:

Estimació directa: 130

Estimació objectiva: 131

 

IVA

 

Juny 2017. Autoliquidació: 303

Juny 2017. Grup d’entitats, model individual: 322

Juny 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Juny 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Juny 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

Juny 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

Segon trimestre 2017. Autoliquidació: 303

Segon trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309

Segon trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Segon trimestre 2017. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368

Segon trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

Juny 2017: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

Abril 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Abril 2017. Grans empreses: 561, 562, 563

Juny 2017: 548, 566, 581

Juny 2017: 570, 580

Segon trimestre 2017: 521, 522, 547

Segon trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553

Segon trimestre 2017: 582

Segon trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

Juny 2017. Grans empreses: 560

Segon trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

Segon trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 

Segon trimestre 2017: 595

 

Fins al 25 de juliol

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

 

Declaració anual 2016. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 220

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors per fi del període impositiu.

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DEL REF DE CANÀRIES I ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

 

Any 2016. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors per fi del període impositiu.

 

Fins al 31 de juliol

 

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 

Segon trimestre 2017. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

 

IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

 

Autoliquidació 2016: 411

Pagament a compte. Autoliquidació 2017: 410

 

 

 

 

AGOST

 

 

Fins al 21 d’agost

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Juliol 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 

Juliol 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340

Juliol 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

Maig 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Maig 2017. Grans empreses: 561, 562, 563

Juliol 2017: 548, 566, 581

Juliol 2017: 570, 580

Segon trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Segon trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

Juliol 2017. Grans empreses: 560

 

Fins al 30 d’agost

 

IVA

 

Juliol 2017. Autoliquidació: 303

Juliol 2017. Grup d’entitats, model individual: 322

Juliol 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

Fins al 31 d’agost

 

Es podran presentar els models 349 de l’IVA i 430 de l’impost sobre les primes d’assegurances, el termini de presentació de les quals conclou el 20 de setembre.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu