fbpx

CALENDARI FISCAL 2016

CALENDARI FISCAL 2016

CALENDARI FISCAL 2016

CALENDARI FISCAL 2016 366 378 arluk

Calendari Fiscal 2016

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre i octubre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

SETEMBRE 2016

 

Fins al 20 de setembre

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Agost 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 

Agost 2016. Autoliquidació: 303

Agost 2016. Grup d’entitats, model individual: 322

Agost 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Juliol i agost 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Agost 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353

Agost 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

Juliol i agost 2016: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

Juny 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Juny 2016. Grans empreses: 561, 562, 563

Agost 2016: 548, 566, 581

Agost 2016: 570, 580

 

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

Agost 2016. Grans empreses: 560

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

Segon trimestre 2016. Pagament fraccionat: 583

Segon quadrimestre 2016. Autoliquidació: 587

 

 

 

 

OCTUBRE 2016

 

 

Fins al 20 d’octubre

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Setembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Tercer trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats renda

Tercer trimestre 2016:

Estimació directa: 130

Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

Règim general: 202

Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

 

Setembre 2016. Autoliquidació: 303

Setembre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322

Setembre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Setembre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Setembre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353

Setembre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

Tercer trimestre 2016. Autoliquidació: 303

Tercer trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309

Tercer trimestre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Tercer trimestre 2016. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368

Tercer trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

Setembre 2016: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

Juliol 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Juliol 2016. Grans empreses: 561, 562, 563

Setembre 2016: 548, 566, 581

Setembre 2016: 570, 580

Tercer trimestre 2016: 521, 522, 547

Tercer trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553

Tercer trimestre 2016: 582

Tercer trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

IMPOSTO ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

Setembre 2016. Grans empreses: 560

Tercer trimestre 2016. Excepte grans empreses: 560

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

Tercer trimestre 2016. Pagament fraccionat: 585

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 

Tercer trimestre 2016: 595

 

Fins al 31 d’octubre

 

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 

Tercer trimestre 2016. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

 

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 

Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2017: CCT

 

La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu