fbpx

BONIFICACIÓ DEL 100% DE LA QUOTA D’AUTÒNOMS DURANT EL DESCANS DE MATERNITAT O PATERNITAT

BONIFICACIÓ DEL 100% DE LA QUOTA D'AUTÒNOMS DURANT EL DESCANS DE MATERNITAT O PATERNITAT

BONIFICACIÓ DEL 100% DE LA QUOTA D’AUTÒNOMS DURANT EL DESCANS DE MATERNITAT O PATERNITAT

BONIFICACIÓ DEL 100% DE LA QUOTA D’AUTÒNOMS DURANT EL DESCANS DE MATERNITAT O PATERNITAT 630 630 arluk

Amb efectes des del passat 26 d’octubre del 2017, la nova Llei de reforma dels autònoms estableix que els autònoms podran aplicar una bonificació del 100% en les seves quotes del RETA si accedeixen a la maternitat o a la paternitat (o en cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància), sense necessitat de contractar a un substitut, i sempre que el descans tingui una durada mínima d’un mes.

 

Com ja l’hem estat informant, Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, porta importants novetats per als treballadors per compte propi. Entre elles, volem recordar-los que des del passat 26-10-2017 (entrada en vigor, amb caràcter general, de la nova Llei) els treballadors autònoms durant el període de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, sempre que aquest període tingui una durada d’almenys un mes, tindran una bonificació del 100% de la quota d’autònoms (sense necessitat de contractar a un substitut, com succeïa abans), que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s’aculli a aquesta mesura, el tipus de cotització fixat com a obligatori per a treballadors inclosos en el règim especial de la Seguretat Social que correspon per raó de la seva activitat per compte propi.

 

Atenció. El descans haurà de ser d’almenys un mes, i la bonificació es calcula aplicant a la base mitjana dels 12 mesos anteriors el tipus que correspongui.

 

En el cas que el treballador faci menys de 12 mesos que estigui donat d’alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o com a treballador per compte propi inclòs en el grup primer de cotització del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d’alta. 

 

Aquesta bonificació serà compatible amb l’establerta en el Reial decret llei 11/1998, de 4 de setembre, per la qual es regulen les bonificacions de quotes a la Seguretat Social dels contractes d’interinitat que se subscriguin amb persones aturades per substituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció i acolliment.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Una salutació cordial,

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu