fbpx

ATENCIÓ! LA INSPECCIÓ DE TREBALL HA INICIAT UNA CAMPANYA PER VERIFICAR SI LES EMPRESES REGISTREN LA JORNADA DELS SEUS TREBALLADORS

ATENCIÓ! LA INSPECCIÓ DE TREBALL HA INICIAT UNA CAMPANYA PER VERIFICAR SI LES EMPRESES REGISTREN LA JORNADA DELS SEUS TREBALLADORS

ATENCIÓ! LA INSPECCIÓ DE TREBALL HA INICIAT UNA CAMPANYA PER VERIFICAR SI LES EMPRESES REGISTREN LA JORNADA DELS SEUS TREBALLADORS

ATENCIÓ! LA INSPECCIÓ DE TREBALL HA INICIAT UNA CAMPANYA PER VERIFICAR SI LES EMPRESES REGISTREN LA JORNADA DELS SEUS TREBALLADORS 1116 702 arluk

La Inspecció ha endurit els controls i està incrementant la revisió d’aquells aspectes que tinguin a veure amb l’activitat de l’empresa, els seus empleats i l’horari de funcionament, amb especial atenció als registres de jornada i quadrants de treball de treballadors a temps parcial. Si l’incompliment fos per qüestions formals o documentals es contempla una multa d’entre 60 i 625 euros, amb un màxim de 6.250 euros en cas d’incompliment en matèria de jornada.

 

Volem recordar-los, per la seva enorme transcendència, que totes les empreses han d’instaurar sistemes per registrar la jornada i aplicar-ho a tots els treballadors. El registre diari de jornada ha d’existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, a través de mitjans mecànics o bé manuals, on es reflecteixi, dia a dia i de forma individual per cada treballador, la jornada diària realitzada, com així l’informàrem en el seu moment després de la recent sentència de 4 de desembre de 2015 dictada per la Sala Social de l’Audiència Nacional que dóna resposta a la qüestió plantejada afirmativament i rotunda sobre l’obligatorietat per a les empreses de portar un registre de jornada diària. 

 

Atenció. Si vostè és empresari i té contractats treballadors ha de saber que per llei ha de portar un registre de l’horari dels seus empleats amb contracte a temps parcial o a temps complet i implantar sistemes de control per elaborar i gestionar el registre de la jornada laboral.

 

Campanya de la Inspecció de Treball

 

El Pla de Control 2016 de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social ha endurit els controls i està incrementant la revisió d’aquells aspectes que tinguin a veure amb l’activitat de l’empresa, els seus empleats i l’horari de funcionament, amb especial atenció als registres de jornada i quadrants de treball de treballadors a temps parcial.

 

Com a novetat en aquestes actuacions figura la vigilància també en el registre de jornades a temps complet que fins al moment no eren obligatòries. Amb això, la Inspecció de Treball pretén evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització.

 

En concret:

 

 • Un dels objectius és comprovar si es realitzen hores extres respectant els límits màxims (80 a l’any) i si aquestes hores s’abonen i cotitzen correctament.

 

 • La campanya s’ha intensificat en empreses d’entre 4 i 50 empleats dedicades, entre d’altres, a les següents activitats: indústries de l’alimentació, tèxtils, del cuir i del calçat, arts gràfiques, comerç a l’engròs i detallista, i serveis financer.

 

Condicions i compliment del registre

 

Si bé ja en el contracte de l’empleat a temps parcial s’ha d’indicar la distribució de la jornada laboral, l’empresari ha de complir per llei dues obligacions addicionals a aquesta indicació i al registre diari de l’horari:

 

 • Realització del còmput total mensual d’hores ordinàries i extraordinàries i lliurament de còpia del resum al treballador al costat de la seva nòmina.

 

 • Conservació dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.

 

En cas d’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’empresari: si es comprova alguna falta en el registre el contracte del treballador contractat a jornada parcial es presumirà automàticament a jornada completa.

 

Si l’incompliment fos per qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d’entre 60 i 625 euros per una infracció considerada lleu. 

 

En el cas d’incompliment en matèria de jornada, la imposició de multa seria a partir dels 626 euros amb un grau màxim de 6.250 euros.

 

Per evitar aquestes multes  de la Inspecció (poden ser de fins a 6.250 euros), registri dia a dia la jornada de tots els seus treballadors. Per a això:

 

 • El registre de la jornada ha de ser diari i ha d’incloure l’horari concret d’entrada i sortida de cada empleat.

 

 • No és vàlid lliurar un quadrant horari o l’horari d’aplicació en la seva empresa, ja que aquests documents s’elaboren amb caràcter previ a la prestació de serveis. És a dir, no inclouen les hores efectivament treballades en el període.

 

Informació requerida (models)

 

Arribat aquest punt resulta fonamental per a l’empresari el registre d’horaris de la jornada pel que ha de disposar d’una plantilla per gestionar el seu control i fer un posterior lliurament al treballador.

 

La seva empresa és lliure de triar el model o tipus de registre que vulgui per complir amb aquesta obligació. Per exemple, el registre es pot portar de forma electrònica mitjançant un sistema de fitxatges (amb targeta, empremta dactilar, etc.). També pot portar un registre manual amb la signatura del treballador.

 

Encara que no existeix un model oficial el document ha de contenir la següent informació:

 

 • Identitat de l’empresa
 • Identificació del treballador
 • Especificació de la jornada de treball recollida en el contracte de treball
 • Detall de les hores laborals, ordinàries i complementàries, realitzades i desglossades per dia efectiu de treball
 • Signatura del representant legal de l’empresa
 • Rebut del treballador

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu