fbpx

APROVADA LA PUJADA DE 900 EUROS DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER A 2019

APROVADA LA PUJADA DE 900 EUROS DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER A 2019

APROVADA LA PUJADA DE 900 EUROS DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER A 2019

APROVADA LA PUJADA DE 900 EUROS DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER A 2019 700 351 arluk

El Govern ha aprovat un Reial decret pel qual s’incrementa un 22,3% el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2019. L’SMI per a 2019 quedaria fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

 

El Govern ha aprovat un Reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019. El salari mínim per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Per a l’any 2019 l’SMI es fixa en els següents valors:

  • Salari mínim diari: 30,00 €
  • Salari mínim mensual: 900,00 €
  • Salari mínim anual: 12.600,00 € (14 pagues)
  • SMI empleats de la llar: 7,04 € por hora
  • SMI eventuals i temporers: 42,62 € diaris

Aquests valors representen un increment del 22,3% respecte a l’any 2018.

La quantia es fixa en salari/dia i salari/mes i en el cas d’empleats de llar es fixa també en salari/hora. El salari mínim per a mitja jornada es correspondria amb el 50% dels valors indicats, és a dir, 450,00 € mensuals.

Treballadors eventuals i temporers i empleats de la llar

Per la seva part, els treballadors eventuals i temporers i per a la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim citat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries al fet que, com a mínim, té dret tot treballador, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna d’elles, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 42,62 euros per jornada legal en l’activitat.

Retribució de les vacances

Pel que fa a la retribució de les vacances dels treballadors eventuals i temporers, aquests treballadors percebran conjuntament amb el salari mínim interprofessional fixat, la part proporcional d’aquest corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte. En els altres casos, la retribució del període de vacances s’efectuarà d’acord amb l’art. 38 de l’Estatut dels Treballadors i altres normes d’aplicació.

Salari mínim per hores per a treballadors eventuals i temporers

Com a novetat per al pròxim 2019, trobem un salari mínim hora per a eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no superin els 120 dies a l’any.

En el cas que la jornada sigui inferior als cent vint dies a l’any, el salari mínim per hora efectivament treballada i que inclou tots els conceptes retributius per als treballadors eventuals i temporers serà de 6,90 euros.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu