fbpx

Principals mesures fiscals recollides en l’acord programàtic del nou Govern

medidas-fiscales

Principals mesures fiscals recollides en l’acord programàtic del nou Govern

Principals mesures fiscals recollides en l’acord programàtic del nou Govern 1200 800 Grup Simon
El passat 30 de desembre es va signar entre el PSOE i Unides Podem un document d’intencions denominat “Coalició progressista”, l’abast definitiu de la qual és encara una incògnita. Entre les mesures fiscals clau que conté aquest acord, destaquem l’increment de l’IRPF per a les rendes més altes, revisió del règim fiscal de determinades societats o límits més rigorosos per als pagaments en efectiu, a més de la implementació de les taxes Google i Tobin, i de l’augment de la fiscalitat mediambiental.

Com ja l’hem anat informant, el passat 30 de desembre es va signar entre el PSOE i Unides Podem un document d’intencions denominat “Coalició progressista. Un nou acord per a Espanya“. Tal com s’exposa en la seva introducció, aquest document i els punts que en ell es recullen són acords de govern per a tota la legislatura. Els pressupostos generals de l’Estat que s’hi desenvoluparan s’elaboraran prenent com a base aquest document i els consensos adquirits en els últims temps, adaptant-los al nou context macroeconòmic.

El document aborda temes nuclears en matèria fiscal, drets socials, polítiques feministes, lluita contra el canvi climàtic, actualització de l’estat autonòmic, memòria democràtica o cultura i esports, entre altres.

A continuació l’informem de manera sintètica, de les mesures fiscals clau que conté aquest acord, l’abast definitiu del qual encara és una incògnita.

Impost sobre la renda de les persones físiques

 • Increment en dos punts sobre la base general de rendes superiors a 130.000 euros i a quatre punts per a la part de base imposable que excedeixi de 300.000 euros.
 • Increment en quatre punts (fins al 27 per 100) sobre les rendes de capital superiors a 140.000 euros.

Impost sobre societats

 • Règim de tributació mínima del 15 per 100 en cas de volum de negocis superior a 20 milions d’euros o en règim de consolidació fiscal.
 • Tributació mínima del 18 per 100 per a les entitats de crèdit/hidrocarburs.
 • Tipus de gravamen reduït del 23 per 100 per a les empreses amb volum de negocis inferior 1 un milió d’euros.
 • Gravamen del 5 per 100 dels dividends de font estrangera i nacional.

Impost sobre el patrimoni

 • Augment de l’1 per 100 de l’últim tram per a més de 10 milions d’euros (en escala estatal per a les comunitats autònomes que no tinguin la seva pròpia escala de gravamen).

Impost sobre el valor afegit

Reducció del tipus de gravamen d’IVA dels serveis veterinaris i dels productes d’higiene femenina. Es revisarà la fiscalitat dels aliments ultra processats o rics en greixos i sucres.

SOCIMIS (societats cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari)

 • Gravamen especial del 15 per 100 sobre beneficis no distribuïts.

SICAV (societats d’inversió de capital variable)

 • Control per part de l’Administració Tributària del nombre d’accionistes. Comunicació a la CNMV.

Impost per a operacions de l’economia digital

 • Implementació de les taxes Google i Tobin.

Impostos mediambientals

 • Augment de la fiscalitat mediambiental.
 • La intenció del pròxim govern és valer-se de la fiscalitat per lluitar contra el canvi climàtic. L’equiparació dels tipus impositius de gasolina i dièsel podria arribar definitivament en 2020 a través d’aquesta fiscalitat verda prevista que afectaria els autònoms i pimes del sector transport o que emprin el seu vehicle per a desplaçaments relacionats amb el desenvolupament de l’activitat.

 Avantprojecte de llei de mesures antifrau

 • Reduir el límit dels pagaments en efectiu dels 2.500 euros actuals a 1.000 euros.
 • Per controlar el frau fiscal també es pretén prohibir l’ús de programari de doble comptabilitat per a evitar l’economia en B.

En l’enllaç adjunt trobaran el text íntegre de l’acord programàtic:

https://ep00.epimg.net/descargables/2019/12/30/87348523b35b92d92f5702e3cc84d950.pdf

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu