fbpx

M’han acomiadat, què puc fer?

M’han acomiadat, què puc fer?

M’han acomiadat, què puc fer? 150 150 arluk

Un cop intentada la conciliació sense acord entre les parts, el treballador pot optar per presentar la demanda davant la jurisdicció social, aportant el justificant del resultat de l’acta de conciliació. El treballador pot comparèixer per si mateix, o conferir la seva representació a un advocat, procurador, graduat social o sindicat i podrà ser defensat per un advocat o graduat social col·legiat.

Des del moment de l’acomiadament, hi ha un termini de 20 dies per presentar la demanda. Es sumen per al còmput els dies que transcorren entre l’endemà a l’acomiadament i el de la presentació de demanda de conciliació, amb els que transcorren entre el dia següent a la celebració de la conciliació i el de la presentació de la demanda al Jutjat Social.

La demanda es formularà per escrit i ha de contenir els següents requisits:

 • Designació de l’òrgan davant del qual es presenti.
 • Designació del demandant identificat amb el seu document nacional d’identitat.
 • Enumeració clara i concreta dels fets sobre els quals tracti la pretensió.
  • Lloc de treball, categoria professional, característiques particulars si n’hi ha del treball que es realitzava abans de produir-se l’acomiadament, salari, temps i forma de pagament i antiguitat a l’empresa.
  • Data d’efectivitat de l’acomiadament i forma en què es va produir.
  • Si el treballador té o ha tingut l’any anterior a l’acomiadament la qualitat de representant legal o sindical dels treballadors.
  • Si el treballador es troba afiliat a algun sindicat, en el cas que al·legui la improcedència de l’acomiadament perquè s’ha fet sense la prèvia audiència dels delegats sindicals, si n’hi ha.
  • Si el demandant litiga per si mateix, designarà un domicili a la localitat on resideixi el jutjat o tribunal, en el qual es practicaran totes les diligències que s’hagin d’entendre amb ell.
  • La súplica corresponent
  • Data i signatura.

Consulti amb els nostres assessors tots els seus dubtes al respecte

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu