Notice: Undefined index: taxonomy in /var/www/grupsimon.com/datos/web/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Fomento de la incorporación de personas más grandes de 45 años al mercado de trabajo

Fomento de la incorporación de personas más grandes de 45 años al mercado de trabajo

Fomento de la incorporación de personas más grandes de 45 años al mercado de trabajo

Fomento de la incorporación de personas más grandes de 45 años al mercado de trabajo 205 245 arluk

Notice: Undefined index: taxonomy in /var/www/grupsimon.com/datos/web/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

 

Us informem que s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria per a l’any 2017 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, Resolució TSF/2106/2017, de 27 de juliol.

Aquesta convocatòria té l’objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació d’unapersona amb discapacitat que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Poden ser beneficiaris les persones físiques i jurídiques amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya. No es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 5 de setembre fins al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

El termini d’execució serà per aquells contractes subscrits, com a màxim, dos mesos abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció i fins al 15 de novembre de 2017.

Per a més informació, podeu accedir a : http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Foment_contractacio_majors_45_anys

Atentament,

Contacta con nosotros

Si tienes cualquier duda o consulta rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo