fbpx

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes 460 250 arluk

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 

  1. Subvencions a organitzacions d’àmbit d’actuació superior a més d’una comunitat autònoma per a la realització d’actuacions relacionades amb el foment de la producció ecològica.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. butlletí: 126

Data de publicació: 27/05/2015

Termini: 19/06/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5833.pdf

 

  1. Ajuts per a la realització de projectes en el marc de l’acció estratègica d’economia i societat digital, dins del Pla de recerca científica i tècnica i d’innovació 2013-2016.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. butlletí: 120

Data de publicació: 20/05/2015

Termini: 18/06/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria Energia i Turisme

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/pdfs/BOE-A-2015-5581.pdf

 

  1. Subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per sufragar les despeses de funcionament de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i d’altres ens representatius de l’economia social d’àmbit estatal, per a l’any 2015.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. butlletí: 125

Data de publicació: 26/05/2015

Termini: 18/06/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5777.pdf

 

  1. Subvencions per a l’enviament de dades per les empreses turístiques col·laboradores en les operacions estadístiques recollides en el Reial decret 1658/2012, de 7 de desembre.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. butlletí: 120

Data de publicació: 20/05/2015

Termini: 17/09/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Competitivitat

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/pdfs/BOE-A-2015-5584.pdf

 

  1. Ajuts a través del programa ICEX-NEXT de suport a la internacionalització de la pime espanyola no exportadora o exportadora no consolidada.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Competitivitat

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/08/pdfs/BOE-A-2015-3776.pdf

 

  1. Subvencions a entitats de dones rurals d’àmbit nacional per al desenvolupament d’activitats de col·laboració i representació davant de l’Administració General de l’Estat, així com per a la realització d’activitats d’especial interès per impulsar el paper de les dones en el desenvolupament rural.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. butlletí: 90

Data de publicació: 15/04/2015

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4087.pdf

 

 

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin.

 

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu