fbpx

A l’agost Hisenda em pot notificar?

A l'agost Hisenda em pot notificar?

A l’agost Hisenda em pot notificar?

A l’agost Hisenda em pot notificar? 209 188 arluk

El Tribunal Suprem ha assenyalat que Hisenda pot notificar a l’agost, tret que “raonablement” s’entengui que l’interessat està de vacances.

En moltes ocasions els contribuents es troben en una situació d’autèntica incertesa i inseguretat quan arriben les vacances, ja que el mes d’agost és un mes temut en referència a les notificacions tributàries. Hisenda no deixa de notificar durant aquest mes (que és vàlid a aquests efectes), i si no troba els contribuents als seus domicilis, tenim un problema important perquè s’han perdut opcions de defensar-se per no haver tingut coneixement dels actes administratius que li van intentar notificar a l’agost.

 

El Tribunal Suprem surt en defensa del contribuent contra la pràctica de les notificacions estivals

 

Malgrat el comentat anteriorment, el contribuent té el suport de la justícia. Una recent sentència del Tribunal Suprem de 13 de maig de 2015, pot posar en dubte les notificacions realitzades en període estival, i obrir la porta al fet que puguin ser impugnades pels contribuents independentment que s’hagin realitzat complint tots els requisits formals.

 

Notificació de sanció tributària. En el cas jutjat en aquesta sentència, Hisenda va iniciar els tràmits per notificar a un contribuent una sanció tributària durant el mes d’agost. Les actuacions van començar el 6 d’agost mitjançant un intent de notificació al domicili de l’interessat que va resultar infructuós per estar-ne absent. La mateixa operació –amb idèntic resultat- es va repetir l’endemà, 7 d’agost. Realitzats els dos intents personals que estableix la Llei, l’Administració va notificar la sanció per edictes, la qual cosa en principi atorgava plena validesa a l’acte de comunicació.

 

¿Validesa de la notificació? La qüestió del cas versa sobre la validesa de determinades notificacions realitzades durant el mes d’agost -mes vàlid a l’efecte de practicar notificacions-; més en concret, sobre si es pot donar validesa a la segona notificació legalment realitzada, que es practica al domicili de l’interessat, quan la primera no l’ha recollit, entenent raonablement que es troba de vacances, o si bé s’ha de notificar en un moment posterior, abans d’acudir a la notificació per edictes.

 

El Tribunal Suprem ho té clar: no s’exclou el mes d’agost com a mes apte per efectuar notificacions. Ara bé, el Tribunal pot no donar validesa a notificacions realitzades en el mes d’agost i al domicili de l’interessat quan en virtut de les circumstàncies concurrents (apreciades lliurement pel tribunal) s’arriba a la convicció que la notificació no ha arribat a coneixement de l’interessat.

 

Conclusió: la realització de les notificacions en el mes d’agost, no pot ser assumida sense més com a causa excloent de la validesa formal de la notificació, atès que la llei no exclou aquest mes de la possibilitat de dur a terme notificacions vàlides. Però per idèntica raó, i això és l’important, l’òrgan jurisdiccional podria no donar validesa a notificacions realitzades en el mes d’agost i al domicili de l’interessat quan en virtut de les circumstàncies concurrents arriba a la convicció que la notificació no ha arribat a coneixement de l’interessat.

 

Es tracta d’una sentència molt important puix que equilibra les posicions entre els contribuents i l’Administració a l’hora de considerar si una notificació ha pogut o no ser coneguda raonablement, sent l’anècdota que el mes d’agost i la seva tradicional destinació al descans pugui ser una d’aquestes raons que permetin raonablement entendre que una notificació, realitzada conforme a norma, no ha arribat a coneixement de l’interessat.

 

No em notifiquis aquests dies: notificacions electròniques

 

A més del que ja hem comentat, hem de tenir present que per Reial decret 1363/2010 es va instaurar el sistema de notificacions electròniques per Hisenda. Però convé recordar que els particulars no tenen obligació d’estar adscrits a aquest sistema de notificació. A més,  Hisenda pot notificar a empreses adscrites al sistema de notificació electrònica pel sistema tradicional quan, per exemple, entengui que cal per raons d’urgència o celeritat.

 

Si té una societat (SA/SL), actualment ja estarà rebent les notificacions d’Hisenda de forma electrònica. En aquest cas, recordi que:

 

  • Aquestes notificacions s’entenen realitzades quan s’hi accedeix des de la bústia electrònica de la seva empresa, o bé quan passen 10 dies des que arriben a aquesta bústia i no han estat obertes.
  • Per tant, pot succeir que aquest pròxim mes d’agost rebi alguna notificació (com ja sabem, l’agost és hàbil a aquests efectes), i que a la tornada de les vacances li hagin passat per alt els terminis per recórrer.

 

Per evitar aquest risc, pot seleccionar 30 dies naturals a l’any en els quals Hisenda no podrà dipositar notificacions en la seva bústia electrònica. Ha de sol·licitar-ho almenys 7 dies abans del primer dia seleccionat. Encara que pot escollir els 30 dies a l’agost, també en pot reservar alguns, aprofitant el termini de 10 dies indicats perquè la notificació s’entengui realitzada.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu