La seva assegurança de vida per menys de 0,5 € diaris (1)

 Per què AXA?

  • Perquè 3 milions de clients ja ens han triat
  • Perquè li oferim assessorament personalitzat
  • Perquè som la primera marca mundial asseguradora, per cinquè any consecutiu

(Informe Interbrand "Best Global Brands 2013")
(1) Exemple per a assegurat de 35 anys, de professió administratiu i capital assegurat de 85.000 euros per a Defunció o Invalidesa per qualsevol causa. La prima a pagar seria de 149,22 € anuals, és a dir, menys 0,5 € diaris.

CALCULI  EL PREU
En menys de 2 minuts!