Què és ..........

L'assegurança Responsabilitat Civil Pime Directius és la nova assegurança de D & O d'AXA que protegeix el patrimoni personal dels directius i administradors enfront de reclamacions de tercers (accionistes, creditors, empleats, clients, etc ...) per faltes, errors o negligències comesos en la gestió empresarial.

Tenim la seva resposta ....

L'empresa es farà càrrec de la indemnització en cas que hi hagi algun problema. Pot ser la mateixa empresa la que li reclami per una mala gestió, però la responsabilitat recauria exclusivament en vostè. Hauria de fer front a la reclamació amb el seu propi patrimoni i fins i tot enfrontar-se a sancions d'una altra índole.

En tot cas, l'assegurança inclou el reemborsament a l'empresa de la indemnització que hagi estat obligada a pagar per compte del directiu o de l'administrador.

Jo no sóc el propietari de l'empresa, a mi no tenen per què reclamar-me.

Qualsevol que desenvolupi funcions d'alta gestió en una empresa està exposat a reclamacions.

La pòlissa de R.C. Pime Directius inclou com a assegurats a:

 • Directius i administradors actuals, passats o futurs de la societat
 • Administradors de fet
 • Gerents de riscos
 • secretari o vicesecretari de l'òrgan d'administració
 • Inclou a la societat (per responsabilitat per practiques d'ocupació incorrectes). 

Pel tipus d'activitat de la meva empresa és molt difícil que hi hagi reclamacions. 

Cada dia augmenten més les reclamacions, un 20% més en els últims anys. Encara que vostè i la seva empresa exerceixin correctament les seves funcions, pot rebre reclamacions de diversa índole independentment del tipus d'activitat que desenvolupi, per exemple:

 • Per un acomiadament improcedent
 • Acusació d'abusos sexuals
 • Mobbing
 • Falta de confidencialitat 

En cas de contratemps, el meu advocat s'ocupa de tot. 

Per a aquest tipus de reclamacions és fonamental estar assessorat i defensat per especialistes. 

En AXA comptem amb els millors gabinets d'advocats especialitzats en D & O.

De tota manera, vostè podrà sempre nomenar els seus propis advocats per assegurar la seva defensa ja que la nostra assegurança inclou l'abonament de les despeses de defensa igualment en aquest cas.

He intentat contractar aquest tipus d'assegurança abans i em fan moltes preguntes.

És un procés molt llarg. 

Hem pensat en això i hem simplificat els processos i els requisits per a la contractació. Ara pot contractar-lo a través d'un formulari molt senzill en el qual només cal informar de: 

 • Activitat
 • Volum de facturació.
 • Sinistralitat

 Si ja tinc contractada una assegurança de R.C. Pime com puc contractar R.C. Pime Directius? 

Podem fer-ho mitjançant un suplement en la seva pòlissa de RC Pime. Si el seu producte és anterior a R.C. Pime, li reemplaçaríem la pòlissa per R.C. Pime, més actualitzada a les seves necessitats i a les exigències del mercat, on podríem incloure la garantia de RC Pime Directius amb un 10% de descompte.

Si tinc una pòlissa de Danys i només vull la RC Pime Directius, puc contractar-la a part?

Sí, sense problema.

Quins avantatges té per als nostres clients?

Comptem amb una definició àmplia del concepte d'assegurat: 

 • Inclou qualsevol administrador / directiu actual, passat o futur.
 • Inclou qualsevol administrador de fet, gerent de riscos, secretari o vicesecretari de l'administració de la societat.
 • Inclou la societat (exclusivament en l'àmbit de la garantia de "Responsabilitat per pràctiques d'ocupació incorrectes").
 • Oferim una cobertura completa i fàcil d'entendre.
 • Retroactivitat il·limitada: cobrim les reclamacions per actes comesos anteriorment a la data d'efecte de la pòlissa, ¡sense data límit!
 • Període de descobriment gratis de 2 anys: cobrim gratuïtament les reclamacions ¡en el termini de 2 anys des de l'acabament de la pòlissa!
 • Cobrim les reclamacions realitzades contra l'assegurat en el món sencer (excepte EUA i Canadà).

 Quadre de garanties

 Li resumim les principals cobertures incloses en el producte més complet del mercat 

 • Responsabilitat civil per faltes, errors o negligències comeses en la gestió empresarial o durant la constitució de la societat
 • Responsabilitat civil per actes en entitats externes, societats participades o filials
 • Responsabilitat civil per pràctiques d'ocupació incorrectes (EPL)
 • Reclamacions contra el cònjuge, la parella de fet, els hereus etc ...
 • Despeses de defensa
 • Despeses derivades de reclamacions per contaminació o responsabilitat mediambiental
 • Despeses derivades de reclamacions per responsabilitat tributària subsidiària
 • Despeses de defensa derivats d'homicidi imprudent o violació involuntària de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
 • Despeses de representació legal per investigació
 • Despeses de restitució d'imatge
 • Fiances i despeses d'aval concursal
 • Multes administratives
 • Reemborsament a la societat

 SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ