Documentació necessària:

- Fitxa tècnica del vehicle (fotocòpia)
- Permís de circulació (original)
- Imprès de mandat que ha de ser retornat firmat, un pel venedor i l'altre pel comprador. Descarregar un model del mandat aquí: Mandat.pdf
- NIF/NIE originals i en vigor del comprador i del venedor. Si no pot ser l'original portar fotocòpies compulsades per una autoritat competent (entitat bancària, policia, etc.)
- Contracte de compravenda firmat pel comprador i el venedor. Descarregar un model del contracte aquí: Contracte.pdf

 

Preu: 150 € (per a vehicles de més de 10 anys)

Inclòs: Honoraris, IVA, taxa de la Direcció General de Tràfic i taxa del col·legi de gestors
Atenció: Els vehicles de menys de 10 anys han de pagar l'impost de Transmissions Patrimonials. Quan ens facilitin la documentació podrem calcular l'import exacte d'aquesta taxa.

Contactar:

Formulari

Email: info@grupsimon.com 

Telèfon: 972202202

Whatsapp: +34 601262322