Simon InverSegur SL es una agència exclusiva d'AXA Seguros integrada dins de GRUP SIMON / Assessors amb més de 60 anys de experiència, amb un equip de més de 50 colaboradors, 7 oficines pròpies  i especialitzada en l'assessorament integral d'empresas i particulars.

La nostra estratègia passa per acompanyar als clients que desitgin comptar amb un assessor professional amb la finalitat de gestionar tots els seus riscos i controlar periòdicament les cobertures, capitals y primes de les seves pólises.

Busquem exclusivament clients que volen tranquil·litat i ens confiïn totes les seves assegurances. Per això tenim un Servei nou “SegurPack” que cobreix totes les necessitats i que ofereix una sèrie d'avantatges importants per als clients.

 

AVANTATGES:

1.- Unificar totes les pòlisses en una sola Companyia / Mediador suposa per al client disposar d'un major pes en front a l'asseguradora en cas de sinistre i un tracte especial en preus

2.- Major control de tots els riscos, cobertures, capitals i primes

3.- Comptar amb un Servei d'Atenció al cliente els 365 dies del any

4.- Comptar amb un únic interlocutor

5.- Descomptes máxims de la Companyia i del Mediador en assegurances a través del SegurPack

6.- Disposar de la informació de totes les seves pòlisses, cobertures, capitals i primes a través de l'App i web cliente

7.- Accedir a qualsevol Servei d'assessoria amb un 20% de descompte

8.- Incluir la confecció d'una DECLARACIÓ de RENDA al prenedor principal del Pack

9.- Rebre informació periòdicamente

 

PROCEDIMENT

1.- Unifiquem totes les pòlisses actuals del cliente, sovint distribuïdes entre diferents mediadors

2.- Procedim a efectuar una auditoria de las actuals cobertures, capitals i primes amb la finalitat d'assegurar-nos que el client està ben assegurat

3.- Entreguem el resultat de l'auditoria i entreguem un estudi comparatiu de les primes actuals que el client paga a diferents companyies i mediadors

4.- En cas d'interessar la nostra nova oferta global, el cliente procedirà a la firma de les cartes d'anul·lació preventiva de les actuals pòlisses

5.- Al seu vencimient,  ens encarreguem de tramitar les baixes i altes de les noves pòlisses a vencimient

 

Contactar:

Formulari

Email: info@grupsimon.com 

Telèfon: 972202202

Whatsapp: +34 601262322